Begge partar ankar villrein-dom

Før jul blei ein hyttestyrar på Hardangervidda dømt til 25 dagars fengsel for å ha felt fem villreinar. No har både jegeren og påtalemakta anka. – Me meiner dommen er for mild, seier politiadvokat Trygve Ritland, som bad om 60 dagars fengsel.