Hopp til innhold

Austrheim har uvanleg dårleg råd

Austrheim er blant det vesle mindretalet av norske kommunar som framleis står på den såkalla Robek-lista, der staten må godkjenne nye lån fordi kommunen er i økonomisk ubalanse. Lista er redusert frå 118 til 17 kommunar sidan år 2000.