Hopp til innhold

Alger kan redde matproduksjonen i fremtiden

Forskere håper mikroalger som spiser CO₂- avfall fra teknologisenteret på Mongstad i kan gjøre matproduksjon til mennesker mer bærekraftig.

Pilotannlegg for mikroalger

PILOTANLEGG: Ved Teknologisenter Mongstad står Norges største pilotanlegg for dyrking av mikroalger. De beiter på CO₂ fra industrien ved Mongstad.

Foto: THOR BRODRESKIFT

Denne uken åpnet landets største testanlegg for dyrking av mikroalger på Monstad-anlegget i Lindås.

Et drivhus fylt av grønne rør står like ved Teknologisenter Mongstad i Lindås. På innsiden finnes bitte små mikroalger som gjør seg nytte av teknologisenterets CO₂-avfall.

Dette er landets største pilotanlegg for dyrking av mikroalger. Næringsminister Monica Mæland åpnet anlegget denne uken og har stor tro på prosjektet.

Algepilot Mongstad

ÅPNER: Næringsminister Monica Mæland åpner pilotanlegget for dyrking av alger.

Foto: Andreas R. Graven

– På denne måten kan vi få løst flere problemer på samme tid. Vi kan bidra til å løse utfordringen med å fø en økende fremtidig befolkning og samtidig bevege oss nærmere overgangen til lavutslippssamfunnet, sier Mæland i en pressemelding før åpningen.

De store mengdene CO₂ som har blitt samlet her ved Mongstad, har til nå blitt sluppet ut i luften.

Men på pilotanlegget skal forskerne utnytte dette som er ressurs, slik at kombinasjon av næringsstoff, vann CO₂ og sollys skal produsere alger som etterhvert kan bli fiskefôr.

Mikroalger Mongstad

ALGER: I disse rørene vokser algene som beiter på CO₂ fra Mongstad.

Foto: THOR BRODRESKIFT

Skal redde framtidens middag

«Alger skal sikre middagsmaten din i framtiden», tabloidiserer forskerne ved Universitetet i Bergen (UiB) om anlegget.

Hans Kleivdal leder prosjektet. Han er førsteamanuensis 2 ved (UiB) og forskningsdirektør ved Uni Research og jobber sammen med 4 andre forskere og fagfolk om dette.

– Akkurat nå pågår det testing her. Vi håper å begynne med produksjon av alger som skal i fiskefôr etter jul, sier Kleivdal.

Algepilotanlegg Mongstad

HÅPEFULLE: Prosjektleder, forskingsdirektør på Uni Research Miljø og førsteamanuensis ll på UiB Hans Kleivdal og Næringsminister Monica Mæland

Foto: Anders Kjetland / UiB

Forskningen skal pågå i rundt to og et halvt år. Blandt annet skal prosjektet finne ut som det kan være mer lønnsomt for oppdrettsnæringen å bruke kortreiste alger som kan erstatte fiskeolje i fôr.

Fiskeolje, som i dag blir brukt om omega-3-kilde i fiskefor, er mangelvare i verden. Dessuten blir den improtert fra blandt annet Chile i dag.

– Matproduksjon er det som gir størst klimaavtykk. Vi vil finne ut hvordan vi kan bruke naturresursene smartere, forteller Kleivdal.

– Dersom dette fungerer og blir noe som tas i bruk over hele verden kan det være agjørende for å nå klimamålene.

Håpefullt spleiselag

Anlegget kostet 18 millioner kroner. Et spleiselag mellom Universitetet i Bergen, staten, fylkeskommunen og næringslivet.

Teknologien har til nå blitt prøvd ut i et laboratorieanlegg på Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Algene hentes fra iskanten nord på Svalbard, og vil først bli dyrket ved UiB, før de beste blir flyttet til Mongstad for å bli flere.

Om to til tre år vil altså forskerne vite om algene kan gjøre nytte for seg.

– Et godt resultat vil være at vi ser at vi kan produsere til en konkurransedyktig pris og at vi har et godt grunnlag for å utvide produksjonen, sier Kleivdal.

Pilotalger Mongstad

FAGFOLK OG FORSKERE: Fra venstre: prosjektleder Hans Kleivdal, forskningsdirektør, Uni Research Miljø og førsteamanuensis II, Universitetet i Bergen. Dorinde Kleinegris, seniorforsker Uni Research. Tom Roger Lid, prosessingeniør, CO2Bio og Jeroen de Vree, forsker, Uni Research

Foto: THOR BRODRESKIFT