Hopp til innhold

Ansatt ved UiB oppsagt etter anklager om seksuell trakassering

Mannen skal ha vært veileder for studenter han nå anklages for å ha trakassert. Fagforeningen bestrider oppsigelsen og vil klage på avgjørelsen.

En ansatt ved Universitetet i Bergen er sagt opp på grunn av uakseptabel oppførsel.

OPPSAGT: En mannlig ansatt ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen er sagt opp på grunn anklager om seksuell trakassering.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Det var Khrono som først meldte at en vitenskapelig ansatt ved Universitetet i Bergen er sagt opp etter anklager om uakseptabel oppførsel.

Til NRK sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitet i Bergen at det dreier seg om seksuell trakassering av studenter.

– Oppsigelsessaken handler om seksuell trakassering av flere kvinnelige studenter. Dette har skjedd over tid, sier rektor Dag Rune Olsen ved universitetet.

– Vi mener at det som har kommet fram er så alvorlig, at oppsigelse er den riktige reaksjonsformen, sier dekan Helge K. Dahle ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Etter det NRK får opplyst var mannen veileder for studentene. Anklagene gjelder forhold både på og utenfor universitetet.

– Det stilles strenge krav til hvordan ansatte skal oppføre seg i en slik sammenheng, sier Dahle.

Rektor ved UiB - Dag Rune Olsen

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen sier at det var nødvendig å aksjonere mot den ansattes oppførsel på grunn av asymmetrien i makt mellom den ansatte og studentene.

Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

Fikk advarsel

Det ble varslet om den ansattes oppførsel for første gang for to år siden. Den gang fikk han en advarsel.

– I etterkant av det har det kommet et nytt varsel og mer informasjon om det første varselet, sier Dahle.

Fakultetsstyret hadde et ekstraordinært møte fredag 12. juni. Den eneste saken som sto på dagsorden, var oppsigelsen av den ansatte.

Syv av ni styremedlemmer stemte for oppsigelsen, ifølge dekanen.

Opptatt av asymmetrien

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen sier at de er veldig opptatt av at studentene har et trygt og godt studiemiljø.

Han understreker at det er nulltoleranse for seksuell trakassering på Universitetet i Bergen.

– Det er spesielt alvorlig når det skjer overfor studenter, fordi det er en asymmetri i makt mellom lærere og studenter. Det er viktig at læreren er aktpågiven overfor det ansvaret. Det er helt uakseptabelt å utnytte den situasjonen til noe som helst, sier Olsen.

Leide inn ekstern advokat

Universitets egne jurister mente at det ikke var grunnlag for oppsigelse av den ansatte. Universitetsledelsen leide inn en ekstern advokat, som kom til motsatt konklusjon, opplyser tillitsvalgt Helge Holgersen ved Forskerforbundet til Khrono.

– Det stemmer at vi har brukt en ekstern jurist for å vurdere grunnlaget for en oppsigelse. Det ble gjort da det kom inn et nytt varsel om den ansatte, sier Dahle til NRK.

– Virker som de angrer

Den ansatte er medlem av Forskerforbundet, som er landets største fagforbund for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Leder Steinar Vagstad i Forskerforbundet ved UiB reagerer på oppsigelsen. Han bestrider at de fornærmede i saken er studenter.

Steinar Vagstad, professor ved UIB

Forskerforbundet vil klage vedtaket inn til Universitetsstyret, opplyser leder Steinar Vagstad ved Forskerforbundet ved UiB.

Foto: Johan B. Sættem

– Han er ikke beskyldt for å ha gjort noe som helst galt etter advarselen han fikk for år siden. Det som har kommet til etterpå er fullstendig uskyldig og omtvistet, sier Vagstad.

Han mener at den ansatte allerede har «sonet» for forbrytelsen han har begått.

– Det virker som at universitetet angrer på reaksjonen de ga han, og nå vil idømme han en strengere straff, sier han.

Forskerforbundet vil klage saken inn til Universitetsstyret. Saken kan da ende opp i rettssystemet.

– Arbeidsgiver har omsorgsplikt overfor sine ansatte. Den omsorgen har vi sett langt etter. Jeg kommer ikke på en eneste grunn til at denne saken ikke skal opp i rettssystemet, sier Vagstad.