Hopp til innhold

Anders Jacobsen: – Jeg ble ført bak lyset

Tidligere skihopper Anders Jacobsen krever tre millioner kroner fra padelselskapet Just Padel Group. Partene møtes i Agder tingrett 12. mars.

Anders Jacobsen legger opp

Tidligere skihopper og NRK-profil Anders Jacobsen.

Foto: Berit Roald / NTB

Det ble i november kjent at tidligere skihopper og NRK-profil Anders Jacobsen har saksøkt det svenske-eide selskapet Just Padel Group (JPG).

Årsaken til striden er salget av et padelsenter. Jacobsen eide og drev senteret sammen med JPG i Hønefoss frem til høsten 2021.

På det tidspunktet var JPG eid av fotballprofilene Jesper Mathisen (36) og Ole Martin Årst (49), samt to forretningsmenn.

Mathisen er i dag kjent som fotballekspert på TV 2.

Fotball, trening med herrelandslaget

Fotballprofil Jesper Mathisen er blant dem som skal vitne i saken i Agder tingrett i mars.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Da fotballprofilene og JPG forhandlet frem en avtale om å selge padelkonsernet til svenske We Are Padel, skulle også aksjene til Jacobsen følge med i salget.

Forutsetningen for å kjøpe aksjene i JPG var nemlig at svenskene også fikk med aksjene til lokale eiere av padelsentre på kjøpet.

Jacobsen hevder imidlertid at han mottok vesentlig mindre i betaling for sin eierandel på 66 prosent i Hønefoss-senteret, enn JPG mottok for sin eierpost på 34 prosent.

Jeg ble ført bak lyset Mathisen og de andre eierne av JPG. Jeg trodde de var mine venner, men så feil kunne jeg ta, sier Jacobsen til NRK.

Han solgte aksjene i padelsenteret for 3,93 millioner kroner, men saksøker nå JPG for å få de 3,1 millionene han mener selskapet skylder han for aksjene.

– Dundrende uenig

Verken Mathisen eller Årst er del av Jacobsens søksmål, men skal vitne i Agder tingrett i mars

Det har etter gjentatte forsøk ikke lyktes NRK å få kontakt med Jesper Mathisen.

Mathisen avviste påstandene fra Jacobsen på vegne av de fire tidligere eierne når søksmålet først ble omtalt i november.

– Vi er dundrende uenig i det Anders Jacobsen hevder, og ser frem til å vitne i saken mellom Just Padel Group og Jacobsen i mars, sa Mathisen til VG.

NRK har vært i kontakt med Ole Martin Årst og de to andre forretningsmennene, som ikke ønsker å kommentere saken.

Ingen kommentar, sier Årst til NRK.

Ole Martin Årst

NRK har vært i kontakt med Ole Martin Årst og de to andre forretningsmennene, som ikke ønsker å kommentere saken.

Foto: Svein Ove Ekornesvaag / Scanpix

Beholdt 38,5 millioner selv

NRK har fått tilgang til sluttinnleggene til partene i saken.

Sluttinnleggene viser at kjøpsavtalen som svenskene inngikk med JPG var priset til 84 millioner kroner. Kjøpsprisen inkluderte både JPGs og lokale eieres aksjeandeler i padelsentre.

Dagen før salgskontrakten med svenskene ble signert hevder Jacobsen at JPG endret avtalen slik at 38,5 millioner av kjøpesummen skulle gå direkte til Mathisen, Årst og de to forretningsmennene som eide JPG.

Denne fordelingen av salgsprisen fikk ikke eierne av padelsentrene beskjed om. Jacobsen er uenig i at morselskapet til JPG inneholder millionverdier som kan holdes utenom kjøpsprisen.

Det er banene som skapte verdiene i selskapet, ifølge skihopperen.

Vi fikk kun vite at salgsprisen var 45,5 millioner kroner. Resten beholdt Mathisen og de andre for seg selv for merkenavnet og det de omtalte som «strukturkapital», samt signerte ikke-operative baner. Det betød at de fikk langt mer betalt for 34 prosent av mine baner enn jeg fikk for mine 66 prosent, sier Jacobsen.

Avviser kravet

Advokat Yngve Andersen fra Wigemyr representerer JPG i tvisten med Anders Jacobsen.

Han skriver til NRK at han ikke ønsker å prosedere saken i media. I sitt sluttinnlegg avviser han at Jacobsen har krav på mer vederlag for aksjene.

Han skriver at Jacobsen «tvert imot»» har mottatt en «svært høy» salgssum for sin aksjepost i Hønefosselskapet.

Selskapet burde være svært fornøyd med at man solgte aksjene mens Padelmarkedet fortsatt var på topp i Norge, skriver Andersen.

Videre argumenterer advokaten for at det er naturlige årsaker til at Mathisen, Årst og de to forretningsmennene skulle ha mer av kjøpsprisen.

At selgerne av aksjene i JPG mottok en høyere salgssum, er da også helt naturlig når man ser hen til at det lå adskillig større verdier og potensialer i JPG; hvor det lå flere datterselskaper og hvor JPG hadde kontroll på 42 operative Padelbaner, skriver Andersen.

Tilbakeholdt opplysninger

Ifølge sluttinnlegget ble Jacobsen bedt om å skrive under på en ny aksjonæravtale med en såkalt medsalgsplikt, uten at han ble informert om at eierne av JPG i realiteten var ferdigforhandlet samme dag med svenskene om salget av padelkonsernet.

Da salget kort tid senere ble kjent forsøkte Jacobsen å få innsikt i hele kjøpsavtalen, men fikk beskjed fra JPG at det hadde svenskene avvist.

Nå viser e-poster som skihopperen vil fremlegge i retten at det derimot var eierne av JPG selv som hadde bedt svenskene om fullt hemmelighold.

Jeg ble fortalt at jeg hadde medsalgsplikt og ikke noe annet valg enn å selge aksjene mine, sier Jacobsen til NRK og legger til:

Jeg føler meg lurt av det jeg trodde var mine venner, og at de har behandlet meg stygt. For meg handler dette mer om prinsipper og rettferdighet, enn det handler om penger, sier Jacobsen.

Kjemper for å stanse bevistilgang

Det har ikke vært lett å finne ut av hva som skjedde i forkant av salget, erkjenner Jacobsen.

Allerede i januar måtte Agder tingrett behandle hvilke bevis som Jacobsen skulle få tilgang til før hovedforhandlingen som starter 12. mars.

Tingretten konkluderte 01. februar med at JPG plikter å gi Jacobsen tilgang på de fleste av de bevis som han har bedt om.

JPG har imidlertid anket denne avgjørelsen til Agder lagmannsrett.

Når Anders Jacobsen har krevd tilgang til bevis hos JPG så er det selvsagt fordi han er av den oppfatning at JPG har hånd om bevis som skal legges frem for retten. Vi konstaterer at tingretten i det alt vesentlige har gitt Jacobsen medhold, men at JPG har valgt å anke kjennelsen til lagmannsretten, sier Jacobsens prosessfullmektig Jan Magne Isaksen.

Fremstod som lureri

Søksmålet fra Jacobsen er ikke første konflikt som Jesper Mathisen og Ole Martin Årst har opplevd i kjølvannet av salget av JPG.

De bergenske eierne av Vestland Padel nektet å selge aksjene sine til JPG som del av avtalen med svenskene, og ble derfor saksøkt av selskapet.

Partene forlikte saken og kjøpsprosessen ble stanset.

Vi skjønte at her var det mye som ikke stemte. Det fremstod som rent lureri, sier styreleder Ketil Nystad til NRK om prosessen han og de andre eierne stod i.

Han er ikke i tvil om at Jacobsen har blitt utsatt for urett.

Jeg tror dessverre at når det gjelder penger blir noen så grisk at de mister all fornuft, sier Nystad og legger til:

Saken er så enkel som at de skulle tilbudt alle partnerne lik pris, i stedet for å styre på som de gjorde. De startet samarbeidet med oss tre uker før de solgte til svenskene. Det var helt «galimatias», sier Nystad.

Han forteller til NRK at han ser frem til å vitne for Jacobsen i mars, selv om han fortsatt er partner med JPG på to sentre i Bergen

For ordens skyld: Anders Jacobsen har tidligere vært tilknyttet NRK som hoppekspert. Redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av det.