Alle ute av varetekt

Dei siste to som har vore varetektsfengsla, sikta for å ikkje ha hjelpt ein medvitslaus person etter at ein mann blei funnen død i slutten av januar, blir i dag sett fri. Tysdag blei ein av dei i alt tre sikta sett fri. – Det er ikkje grunnlag for å halde dei i varetekt lengre, seier lensmann Tormod Hvattum.

Nordfjordeid
Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK