Hopp til innhold

Ber om tre måneders fengsel for taxisjåføren

Aktor Kjersti Svendsen ber om at taxisjåføren dømmes til 90 dager i fengsel, samt mister førerkort og rett til å kjøre taxi i tre år.

Taxi køyrde inn i politibil

SKADET FOR LIVET: En kvinnelig taxipassasjer fikk livet sitt ødelagt i kollisjonen på Puddefjordsbroen natt til 23. mars i fjor. Kvinnen er nå varig pleietrengende.

Foto: Alexander Vollevik Larsen / NRK

Taxisjåføren som krasjet inn i den parkerte politibilen på Puddefjordsbroen natt til 23. mars i fjor, må dømmes strengt.

Det sa aktor Kjersti Svendsen i sin sluttprosedyre i Bergen tingrett onsdag.

Aktor Kjersti Svendsen

BER OM STRENG DOM: Aktor i rettsaken, politiadvokat Kjersti Svendsen.

Foto: Magnus Aamo Holte / NRK

Hun ba de tre dommerne om å dømme 41-åringen til 90 dager i fengsel, og i tillegg miste både førerkortet og retten til å kjøre taxi i tre år.

– Med tanke på skadeomfanget på passasjeren, er vi ikke langt unna en sak som dreier seg om bildrap. For den fornærmede kvinnen handler det ikke lengre om å leve, men om å overleve. Hvilket liv er det? Jeg kan ikke se noen formildende omstendigheter i denne saken, sa Svendsen.

BAKGRUNN: Taxisjåfør tiltalt etter krasj med parkert politibil | Nekter straffskyld | Her sto politibilen da det smalt

– Burde sett bilen

Hun fremhevet at den 41 år gamle mannen lever av å kjøre taxi, noe som også bør bety at han er en svært erfaren sjåfør, som bør ha inngående kjennskap til trafikken.

– Fornærmede har betalt for å få trygg transport hjem. Da må taxisjåføren vise seg sitt ansvar verdig. I steden for kjører han på en rett strekning, uten å følge tilstrekkelig med i trafikkbildet, sa aktoren.

Hun mener at 41-åringen burde ha sett politiets cellebil, selv om den sto parkert på toppen av Puddefjordsbroen uten blålys, parkeringslys eller nødblink.

– Det burde vært mulig å oppdage politibilen tidligere, noe andre trafikanter gjorde. Likevel fremstår det her i retten som at tiltalte mener politiet forårsaket kollisjonen, mens den skadde kvinnen selv har skyld i sine skader fordi hun ikke brukte bilbelte, sa aktoren.

Dermed mener hun at 41-åringen fraskriver seg alt ansvaret for den ulykksalige hendelsen.

– Han opptrådte grovt uaktsomt. Det gjør dette til en alvorlig sak, som bør straffes deretter, sa aktoren.

– Ikke optimalt av politiet

Den tiltalte taxisjåføren har forklart at han holdt øynene på veien forut, men oppriktig ikke så politibilen før det var for sent.

Ørnulf Samdal

FORSVARER SJÅFØREN: Advokat Ørnulf Samdal skal holde sin sluttprosedyre nå.

Foto: Magnus Aamo Holte / NRK

Han mener politiet forårsaket ulykken, gjennom å ikke markere fare ved å sette ut varseltrekant eller bruke nødblink.

Einar Drægebø representerer den svært hardt skadde kvinnen i retten. Han sier i retten onsdag at han mener 41-åringen har opptrått uaktsomt, men at politiet kunne ha handlet annerledes.

– I etterpåklokskapens lys kan man si at tjenestemennene burde ha satt på nødblink eller parkeringslys. Politiet kunne stått seg på å si at løsningen de valgte ikke var optimal, sier Drægebø.

Krever oppreisningserstatning

Han mener det er mulig at det var kommunikasjon inne i bilen som gjorde at sjåføren tok øynene vekk fra veien et lite, skjebnesvangert øyeblikk.

– Det kan tenkes at taxisjåføren og passasjeren har snakket om retningen de skulle kjøre videre fra broen, og dermed blitt uoppmerksom. Men desverre har tiltalte handlet uaktsomt, noe som kvalifiserer til oppreisningserstatning, sa bistandsadvokaten.

Han ba derfor om at den tiltalte dømmes til å betale den skadde kvinnen mellom 100.000 og 200.000 kroner i oppreising.

Forsvarer Ørnulf Samdal gikk hardt ut mot aktor Svendsen og politiet. Han mener at de tre politimennene i cellebilen burde ha sørget for at minst én av dem dirigerte trafikken, slo på nødblinken eller satte ut varselstrekant.

Han mener at hans klient må frifinnes på begge tiltalepunktene mot ham.

– Må man stanse midt i veien, så bruker du lys. Det er greit at politiet kan fravike fra trafikkreglene i akuttsituasjoner, men det er ikke fritatt fra å varsle om faren de representerer, sa Samdal i sin prosedyre.

Ødeleggende for sjåføren

Forsvarer Samdal poengterte at både han selv og hans klient har stor medfølelse for den hardt skadde passasjeren.

– Min klient er yrkessjåfør, og har ingen skolegang. Mister han førerkort og taxiløyve, vil hans fremtidige yrkesmuligheter være svært dårlige. Han har familie han forsørger i utlandet, som vil bli satt i en svært vanskelig situasjon om han ikke lengre får mulighet til å sende penger hjem, sa Samdal.

Den 41 år gamle taxisjåføren tok selv ordet mot slutten av rettssaken mot ham.

– Jeg forstår ikke hvorfor all skylden tildeles meg, at jeg er ansvarlig for alt som gikk galt den natten. Det er ikke rettferdig, sa mannen.

Han fremhevet at politiet også har et ansvar for det tragiske utfallet som ulykken fikk.

– Politiet har et ansvar for at de satte bilen slik de gjorde, uten å markere for andre trafikkanter at her var det fare på ferde, sa 41-åringen, henvendt mot dommerne.

Forsvarer Samdal fremhevet også at det var den hardt skadde kvinnen som bærer det juridiske ansvaret for å ikke ha hatt på seg setebelte.

– Jeg får vondt inni meg når jeg sier det, men jeg må nesten si det. Hadde kvinnen hatt på seg setebeltet, ville skadeomfanget ikke blitt så omfattende, sier han.

Dom i saken er ventet neste fredag.