Hopp til innhold

– Vi må verne om lærernes fritid

Lærerne mener foreldre har for store krav til at de skal være tilgjengelige døgnet rundt. Nå vil politikerne skjerme lærernes fritid.

Ivar Eiken

LA FRAM RAPPORTEN: – Det er en forventning om at man må svare tekstmelding og epost, sier Ivar Eiken, rektor på Lynghaug skole, som la fram rapporten for byråden.

Foto: Oddgeir Øystese

Styrere og rektorer leverte i dag sin rapport om tidstyver i barnehager og skoler til byrådet i Bergen. De har sett på tidsbruk i barnehagene og skolene, og oppgaver og aktiviteter som tvinger oppmerksomheten bort fra det de aller helst vil drive med, læring.

Foreldre som forventer svar på henvendelsene sine utenfor arbeidstid, er blant tidstyvene.

– Det er en forventning om at man svarer må tekstmelding og epost. Vi må ha en prinsipiell diskusjon for å sette naturlige og fornuftige grenser, sier Ivar Eiken, rektor på Lynghaug skole, som la fram rapporten for byråden.

Har innført for mye

Byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen, hørte nøye etter da lærerne og styrerne la fram rapporten på rådhuset i dag.

Pål Hafstad Thorsen

LOVER BEDRING: Byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen lover at arbeidshverdagen i barnehagene og skolene blir bedre.

Foto: Oddgeir Øystese

– Det lærerne her sier forteller litt om hvordan samfunnet er i endring. Vi er stort sett alltid tilgjengelig på nett og mobil. Men da må vi være nøye med at de ansattes fritid skjermes, sier han.

Byråden mener politikerne har innført for mye papirarbeid i barnehagene og skolene.

– Intensjonene har nok vært gode, men politikerne burde ha vært flinkere til å lytte til de faglige rådene når de advarte mot å påføre skolene mer. Grensen er nok definitivt nådd, sier Thorsen.

Fjerner anonym retting

Byråden vil derfor fjerne forsøket med anonym retting av prøver og fire litt på kravene til såkalt obligatorisk TRAS-kartlegging av alle barnehagebarna.

– Jeg vil også forfølge dette med skriftlig vurdering på mellomtrinnet, en idé som kom fra politikerne, men som ikke ble ønsket velkommen av skolene, sier Thorsen.

Det var tidligere skolebyråd Harald Victor Hove (H) som satte ned forenklingsutvalget i 2014. De fikk i oppgave å finne ut hvordan oppgavene i skole og barnehage kan forenkles, slik at lærerne kan bruke mer tid på barna.