Hopp til innhold

– Uforsvarleg å betale utbyte

Sogn og Fjordane Energi finn det ikkje forsvarleg å betale eigarane utbyte for 2021. Årsaka er den nyleg auka skattlegginga av kraftproduksjon. Styret hadde fullmakt til å sette av 75 millionar kroner i utbyte, men vel å ikkje nytte den. – Med den kraftige auken i skattlegging som er foreslått vert dette dessverre heilt uforsvarleg, seier konsernsjef Johannes Rauboti.

Johannes Rauboti, konserndirektør SFE