Hopp til innhold

– Trist å se så mange bli knust av en femmer

Solveig Sønderland Buvik (23) har brukt de siste tre semestrene på å prøve å komme inn på medisinstudiet. Hun mener karaktersystemet er en katastrofe.

Solveig Sønderland Buvik

HÅPEFULL: Solveig Sønderland Buvik har jobbet lenge og hardt for å prøve å komme inn på medisinstudier. Nå er målet å få plass høsten 2018.

Foto: Privat

– Det finnes bare én karakter som er god nok, nemlig 6, sier Buvik.

5,3 i snitt fra videregående holdt på langt nær for 23-åringen til å komme inn på legestudiet. Ikke engang 6 i snitt ville vært nok alene.

Siden videregående har hun gått to år på jusstudier og brukt tre semestre på å forbedre karakterene sine fra videregående. Hun mener at karaktersystemet slik det er i dag er lite samfunnstjenlig.

– Stadig flere unge har symptomer på psykiske sykdom. Samfunnet har et ansvar for å tilpasse systemene slik at folk ikke blir syke av å prøve å oppnå det de ønsker. En femmer er jo i utgangspunktet bra, sier Buvik.

– Se til Danmark!

Hun mener kravene for å komme inn på medisinstudet ikke bare må baseres på karakterer, men også på intervju, motivasjonssøknad og relevant yrkeserfaring.

Slik det gjøres i Danmark.

– Den relasjonelle kontakten mellom pasienter og leger er viktig. Dette kriteriet som blir oversett, sier hun.

Buvik har skrevet et leserinnlegg om temaet i Bergens Tidende, som mottok delte reaksjoner. 23-åringen mener ikke at karakterer er uvesentlig, men at det er unødvendig å finpusse på karakterer som i utgangspunktet er gode.

Trude Basso er Lege ved St. Olavs hospital og redaktør for Yngre legers forening. Hun mener at en intervjusituasjon vil være en urettferdig løsning.

Trude Basso

– FARE FOR DISKRIMINERING: Lege ved St. Olavs hospital Trude Basso er redd for at et opptakssystem basert på intervjuer og motivasjons-brev vil føre til diskriminering.

– Før man har begynt å studere vil det være lite som skiller søkerne fra hverandre. Dette kan føre til at beslutninger fattes med stor grad av skjønn, sier Basso.

Hun mener slikt skjønn kan åpne opp for diskriminering.

Man kan favorisere de som er flinke til å selge seg selv, eller de man ser seg selv i.

Vil gi videregående elever flere sjanser

Rektor ved Danielsen intensivgymnas i Bergen, Tone Monsen, mener det burde være mulig å få flere sjanser ved videregående opplæring for alle elever.

– Slik det er i dag, har elever i realiteten kun én sjanse til å oppnå den kompetansen de trenger. Hvis ikke blir man henvist til privatistordningen, sier Monsen.

Iselin Nybø

MANGEL PÅ PLASSER: – Du er flink enten du har 5,5 eller 6 i snitt. Det gjør ikke at man blir en bedre lege at man har 6 i snitt, men det er vanskelig å finne andre kriterier, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er det ingen karaktersystemer som vil fungere helt optimalt. Hun mener problemet bunner i mangel på studieplasser.

– Det er derfor satt ned en gruppe som skal undersøke hvilke muligheter vi har for å øke studieplassene, sier Nybø.