– Alvorlig psykisk syke asylsøkere får ikke helsehjelp

– Pasienter som grenser til psykotiske eller kan ta sitt eget liv, får ikke hjelp, sier Frode Eick. Han leder et skjult helsesenter for papirløse asylsøkere.

Helsesenter for papirløse

HEMMELIG HJELP: Her på Røde Kors sitt helsesenter for papirløse migranter får asylsøkere helsehjelp utenfor systemet. Senteret har hemmelig adresse og stor pågang.

Foto: Rebecca Shirin Jafari

Asylsøkere som har fått endelig avslag på søknaden sin har kun rett på akutt nødhjelp av helsevesenet.

Hemmelig helsesenter

I Oslo samarbeider Røde Kors og Kirkens Bymisjon om et helsesenter som hjelper asylsøkerne på frivillig basis. De er likevel avhengig av å henvise pasienter med alvorlige sykdommer til spesialister og psykologer.

– Vi henviser pasienter som grenser til det psykotiske og som for eksempel har alvorlig depresjon. Vi henviser kanskje en til to pasienter med en slik diagnose hver måned, sier Frode Eick.

Han leder Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo. Senteret ble opprettet i 2009 og er et slags undergrunnstilbud for personer som ikke har rett på et helsetilbud i Norge.

Senteret har hemmelig beliggenhet og har blant annet fått Amnestyprisen for sitt arbeid.

Selvmordstanker og forsøk

Eick sier mange av pasientene har posttraumatisk stress etter traumer de har opplevd i hjemlandet, på flukt, eller etter at de kom til Norge.

Flere av pasientene har selvmordsforsøk bak seg, men fikk akutt hjelp. Det reddet livet deres.

– Det de ikke får er oppfølging etterpå. Det er vår erfaring med dem som kommer hit og som vi henviser videre, som oftest til distriktspsykiatrisk senter. De får avslag fordi de kun har rett på øyeblikkelig hjelp.

NRK fortalte i går at det i fjor var 22 dødsfall på norske asylmottak, men at UDI ikke har noen rutiner for å registrere og følge med på dødsfallene på mottakene.

LES OGSÅ: Ali opplevde drap på asylmottaket

Frode Eick

Frode Eick driver landets eneste helsesenter for papirløse migranter. Eick sier mange av pasientene har posttraumatisk stress etter traumer de har opplevd i hjemlandet.

Foto: Atle Briseid

– Får ikke behandling fordi de skal sendes ut

Noen ganger får de avslag fordi psykologene ikke kan starte behandlingen siden personen kanskje skal ut av landet.

– Selv om det er fare for nye selvmordsforsøk?

Helsesenter for papirløse

OVER 1000 PASIENTER: Norges eneste helsesenter for papirløse asylsøkere har over 1000 henvendelser hvert år. Her tilbyr de vanlig helsehjelp og møter med lege, sykepleier og psykolog.

Foto: Rebecca Shirin Jafari

– Ja. De må være psykotiske eller akutt suicidal for å få krav på øyeblikkelig hjelp.

Helsesenteret dekker bare de som bor i Oslo og som har kjennskap til senteret. Likevel opplever de en til to pasienter i måneden, som de mener grenser til å være psykotiske eller som er i selvmordsprosesser.

LES OGSÅ: 20 år gamle Newzad tok sitt eget liv ved Rognan asylmottak

Behov for flere sentre

Pågangen fra papirløse asylsøkere er så store at nå vil flere byer ha lignende helsesentre. Røde Kors i Bergen og aktivitetsleder Astrid Spjeldnæs starte opp et tilsvarende tilbud i byen.

– Vi håper at det er mulig å få til. Det kommer litt an på hvilke samarbeidspartnere vi kan få til.

– Vi er nemlig helt avhengige av å få muligheten til å henvise videre til leger, psykologer og spesialister som sier seg villig til å ta imot slike henvisninger, sier Spjeldnæs.

Flere uten rettigheter

I 2006 anslo Statistisk sentralbyrå at 18.000 personer oppholdt seg ulovlig i Norge. To år senere strammet regjeringa inn asylpolitikken så det skulle bli vanskeligere å få opphold, men mange blir boende i asylmottak etter avslag.

Siden 2008 har andelen beboere med avslag steget jevnt fra 11 prosent til 32 prosent i 2012.

LES OGSÅ: Flertallet av norske velgere ønsket strengere asylpolitikk

– Det er et stort problem for enkeltskjebnene. Vi er jo bekymret også for de som ikke søker hjelp, og de som kanskje ikke har hjelpere som tar dem med til helsesenteret.

– Hjerterått

– Fra et humanitært, og fra et faglig og etisk, perspektiv er det hjerterått. Det er viktig at alle skal ha tilgang til grunnleggende helsetjenester, sier Eick.

Pasientene forteller at de er fortvilte, de føler seg ikke sett og ikke forstått. De sier de ikke føler seg anerkjent som en del av samfunnet. Noen er redde for å bevege seg ute, på grunn av frykt for politiet. Flere av dem bor i dag i kirkeasyl.

– Mange forteller at de ikke ser håp for framtiden. De er kommet i en situasjon de ikke ser hvordan de skal komme ut av. En total maktesløshet.

Mange fastleger jobber gratis

En undersøkelse gjort i Oslo viser at omtrent 40 prosent av fastlegene tar imot papirløse og gir dem gratis helsehjelp.

– Men da må man være heldig med valg av fastlege, for det er ikke organisert. Vi er det eneste helsesenteret for papirløse, men både Bergen og Stavanger vurderer nå om de også har behov.