– Oppsigelsen kom som et sjokk

BERGEN TINGRETT (NRK): Øyvind Eskildsen hadde arbeidet ved Den Nationale Scene i 38 år da han fikk sparken. I dag startet kampen for bevise at oppsigelsen var ugyldig.

Eskildsen i Bergen tingrett

– GODT Å KOMME I GANG: Tidligere DNS-ansatt Øyvind Eskildsen møter teaterledelsen i retten i en bitter arbeidskonflikt. Utover at han syns det er godt å være i gang med saken, vil han ikkje kommentere saken nå.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Etter 38 år ved teateret, de 22 siste som produksjonsteknisk ansvarlig, fikk Øyvind Eskildsen en e-post fra teatersjef Agnete Haaland og direktør Bente Hartvedt Ringstad.

Der skal det ha stått:

«Vi vurderer å avslutte ditt arbeidsforhold. Vi vil møte og drøfte dette med deg».

«Oppførselens hans skaper støy»

– Dette er jo et sjokk for en 60-åring som har jobbet så lenge ved Den Nationale Scene, sa Eskildsens advokat, Kathrine Hellum-Lilleengen, i Bergen tingrett i dag.

Eskildsen stiller i møtet han er innkalt til. Han stiller i flere. Til slutt får han det rekommanderte brevet i posten der det står at han sies opp fra sin stilling.

DNS-direktøren

MÅ FORSVARE SEG: DNS med direktør Bente Hartvedt Ringstad er saksøkt av sin tidligere produksjonstekniske sjef.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Ifølge Eskildsens advokat er det først etter at hans rådgiver ber teaterledelsen om en begrunnelse, at han får det. En drøy måned etterpå får han svaret, som er bakgrunnen for den 10 dager lange rettssaken som startet i dag.

Kritikken mot Eskildsen handler om at han skal ha:

  • Opptrådt illojalt overfor arbeidsgiver
  • Hatt vanskelig for innrette seg etter instrukser
  • Sagt fra seg arbeidsoppgaver
  • Vist liten interesse for nye naturlige arbeidsoppgaver
  • Vært vanskelig å samarbeide med
  • Hatt en oppførsel som skaper støy og uro

En rekke teatersjefer skal vitne

Eskildsen har valgt å takke nei til sluttpakke på 2,6 millioner kroner, samt et tilbud om å få beholde jobben til han fylte 62 år.

– Vi vil bevise at det ikke er hold i DNS sine påstander, og at de har gitt saken slett saksbehandling. Oppsigelsen er usaklig, og må kjennes ugyldig, sa advokat Hellum-Lilleengen i sitt innledningsforedrag mandag.

Det er advokat Per Christian Eriksen som representerer Den Nationale Scene i saken. Eriksen kommer med sitt innledningsforedrag tirsdag. Partene har innkalt 42 vitner. Eskildsen har kalt inn teatersjefene han har jobbet under som produksjonsteknisk ansvarlig de siste 22 årene.

Eskildsen mener han ikke har hatt samarbeidsproblemer med noen av dem. Det er først ved skifte av teatersjef i 2011 arbeidsforholdet endret seg noe, sa advokat Hellum-Lilleengen.

– Vi vil vise at det ikke er noe spesielt negativt som har skjedd fram til 2012. Da hadde han vært ved DNS i 38 år. Samtlige tidligere teatersjefer vil møte og beskrive hva som har skjedd, sa Eskildsens advokat.

– Ikke naturlig å være godt likt av alle

Hun forventer at DNS kommer til å trekke frem både små og store uenigheter som har vært innenfor teaterets vegger mange år tilbake.

– Er det normalt eller ikke, over så lang tid som leder, at man ikke blir likt av alle? Enhver liten og stor hendelse kan ikke henvises til Eskildsen, sa Hellum-Lilleengen.

Eskildsen hadde personalansvar for rundt 80 ansatte, og hadde to mellomledere i linjen under seg som produksjonsteknisk ansvarlig. I en arbeidsmiljøundersøkelse fra 2009 fikk Eskildsens avdeling en del kritikk. Men, mener advokaten, det gjorde også ledelsen. Konklusjonen av undersøkelsen, som arbeidslivsforsker Asbjørn Grimsmo, har utarbeidet, er at det var mange problemer knyttet til arbeidsmiljøet ved DNS. Grimsmo er et av Eskildsens vitner i saken.

– Problemene var komplekse i alle avdelinger, helt til toppledelsen, sier Hellum-Lilleengen, som også trekker frem at Eskildsen oppdager at det finnes anonyme negative kommentarer om ham etter undersøkelsen. Disse får han ikke se, men han vet om at de finnes.

– Anonyme kommentarer gjorde ham syk

Det topper seg for Eskildsen når han får vite at disse negative kommentarene om ham, blir forelagt det nye styret ved teateret. Styret var da så ferskt at Eskildsen aldri hadde møtt dem, og ikke hilst på dem.

Det som skjedde fikk Eskildsen til å skrive en epost til teatersjef Agnete Haaland der han blandt annet skriver:

«Det nye styrets første møte med meg er anonyme kommentarer fra arbeidsmiljøundersøkelesen.»

– Da visste han fremdeles ikke hva disse kommentarene inneholdt, fremholdt advokaten. At styret fikk disse i hende våren 2012 førte til at Eskildsen ble sykemeldt på denne tiden med søvnproblemer og stress.

Direktørens advokat skulle gi en «uhildet» vurdering av kritikk mot henne

I samme periode i 2012 sender hovedverneombudet ved DNS et brev til styret med krass kritikk av direktør Bente Hartvedt Ringstads lederstil. Hovedverneombudet skal ha fått flere henvendelser fra flere ansatte, som reagerte på direktørens oppførsel. Teatersjefen lovet å undersøke saken så fort som mulig.

Direktøren ble beskyldt for å være nedlatende, negativ, overstyre ansatte, trakassere og blande seg inn, og på første møte etter at styret har mottat brevet, blir den alvorlige kritikken tatt opp etter at hun har forlatt rommet.

Styret ønsker en uavhengig vurdering av kritikken, og gir advokat Per Christian Eriksen dette oppdraget.

– Det fremstår underlig for meg. Da var Eriksen allerede engasjert av direktøren. Han skal da likevel gjøre en uhildet vurdering av henne, sier Eskildsens advokat.

Eriksen konkluderer med at det ikke var noe i kritikken fra de ansatte. Eriksen er nå advokaten til Ringstad i saken mot Eskildsen.

Klokken 15.28 er sakens første dag over.