– Norge bør forske på utarmet uran

Norske myndigheter bør sette av penger og tid til å forske på utarmet uran, mener Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Ine Marie Søreide Eriksen

EGEN FORSKNING: Ine Marie Søreide Eriksen mener myndighetene bør vurdere egne forskningsprosjekter på utarmet uran. – Det kan jo være spesielle forhold ved operasjonene norske soldater har deltatt i, sier hun.

Foto: Aas, Erlend / NTB Scanpix

– Det kan være nødvendig at norske myndigheter setter i gang egne forskningsprosjekter rundt utarmet uran, mener leder for forsvarskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Hans Bjarne jobbar til dagleg som dykkar

Hans Bjarne fikk svulst på hjernen etter å ha tjenestegjort i Kosovo. Han lurte på om årsaken kunne være stråling.

Tidligere KFOR-soldat Hans Bjarne sendte bekymringsmeldinger til Forsvaret etter at han fikk påvist svulst på hjernen. Han lurte på om årsaken kunne være stråling fra tiden han tjenestegjorde i Kosovo.

Fagfolk mener det kan være en sammenheng mellom tilfeller av sykdom og det omstridte stoffet utarmet uran som blir brukt i NATO-bomber.

Les også: Forsvaret lagret ikke resultatene fra strålemålerne

– God grunn til å vurdere tiltak

Flere veteraner har tatt kontakt med NRK etter å ha hørt Hans Bjarnes historie. Også de har blitt syke med svulst på hjernen.

– Når man nå ser at tidligere soldater får sykdommer og skader der man kan stille berettiget spørsmål om det er en årsakssammenheng med eksponering for utarmet uran eller andre stoffer, mener jeg at det er grunn god nok til å vurdere tiltak også i Norge, sier Eriksen Søreide.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen har uttalt at hun vil gå gjennom disse sakene, og oppfordrer soldater som har blitt syke etter å ha tjenestegjort i utlandet, om å ta kontakt med Forsvaret.

– Bør legge mer vekt på det

Forskere mener vi vet for lite om eksponering av utarmet uran i krigsområder. Derfor bør vi se til forskningsmiljøer i utlandet som har mer forskning på det omstridte stoffet, sier forsvarskomite-lederen.

– Det kan være et sted å starte. I tillegg bør vi vurdere og sette i gang egne forskningsprosjekt i Norge, sier Eriksen Søreide.

– Det kan jo være spesielle forhold ved operasjonene norske soldater har deltatt i som gjør at vi bør forske på spesielle ting. Det er økt internasjonal oppmerksomhet rundt bruken av utarmet uran. Det bør føre til at man i Norge legger mer vekt på det, mener hun.

– Et ansvar

Forskning krever penger, og Eriksen Søreide mener at myndighetene bør prioritere dette.

Hun påpeker om at norske myndigheter har ansvaret for å ivareta soldater før, under og etter endt tjeneste for Norge.

– Det betyr at dersom det vekkes mistanke om at de kan være påført fysiske eller psykiske skader som viser seg mange år etter endt tjeneste, bør man sette i gang forskning som gjør at man kan avdekke om det er en årsakssammenheng, sier Eriksen Søreide.