– Kvinnene har redusert fraværet sitt mest

Den nasjonale planen for å få ned sykefraværet gir resultater. På tre år har en av Vestlandets største arbeidsgivere klart å redusere sykefraværet med 10 prosent.

Tom Christer Nilsen

– GLEDELIG: Fylkesordfører Tom Christer Nilsen gleder seg over at de har fått sykefraværet ned.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

Med sine 4500 ansatte er Hordaland fylkeskommune en av Vestlandets største arbeidsgivere.

Gjennom å følge regjeringens plan for å få ned sykefraværet har de klart å få flere tilbake i jobb, raskere. Det er særlig langtidssykefraværet de har klart å redusere.

– Det er gledelig. Gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv har det vært jobbet godt over en lang tid hos oss med å sette søkelyset på å få folk tilbake i arbeid, sier fylkesordfører i Hordaland, Tom Christer Nilsen (H).

– Viktig at de ikke føler seg alene

Mens sykefraværet i Hordaland fylkeskommune i 2011 lå på seks prosent, har det sunket jevnt og er nå nede i 5,5 prosent. Det er særlig langtidssykefraværet som har gått ned.

– Jeg er veldig glad for at det spesielt er det lange fraværet som går ned. For det har vi jobbet med å redusere i lang tid, sier Nilsen.

– Hva har dere gjort konkret for å nå ned fraværet?

– Vi tar kontakt med dem som er ute i sykefravær for å sørge for at de er best mulig fulgt opp under fraværsperioden. Det er viktig at de ikke føler seg alene i den og at de føler at de er velkommen tilbake igjen i jobb når de er klar til det, sier Nilsen.

Kvinnene har redusert fraværet mest

Mens kvinnene i Hordaland fylkeskommune har et sykefravær på rundt 6 prosent akkurat nå, har mennene et fravær på 3,7 prosent.

– Kvinner har normalt et høyere sykefravær enn menn. Jeg skal ikke tørre å gå inn på hva grunnen til det er, det kan være mange grunner til, sier Nilsen.

Selv om det er flest kvinner i sykefravær, er det faktisk hos kvinnene nedgangen i sykefraværet har vært størst i Hordaland fylkeskommune.

– Det er kvinnene som har redusert fraværet sitt mest hos oss. Det er veldig gledelig.

Vil ha fraværet under fem prosent

Med et sykefravær på 5,5 prosent er Hordaland fylkeskommune blant de offentlige arbeidsgiverne i landet som har lykkes med å få ned fraværet.

Men fylkesordfører Tom Christer Nilsen hviler ikke på laurbærene av den grunn.

– Vi skal ned på fem prosent. Dit har vi ikke kommet ennå. Men vi er på vei i den retningen, sier han.