– Ikke mindre prostitusjon etter at sexkjøpsloven kom

Sexsalget i Norge er på full fart tilbake til samme nivå som før loven mot sexkjøp kom. Stadig mer av prositusjonen skjer over nett og fra leiligheter og hus.

Prostituerte

Gateprostusjon gikk drastisk ned da forbudet mot sexkjøp ble innført.

Foto: Ill.foto:Heiko Junge / Scanpix

Både Prosenteret i Oslo og Utekontakten i Bergen mener sexsalg i Norge er på vei tilbake til samme nivå som før sexkjøploven kom 1. januar 2009

I Bergen er både gate- og innendørsprostitusjonen fremdeles høy – tre år etter at sexkjøpsloven ble innført.

Salg fra hus og leiligheter dominerer

Britt Kari Halvorsen

MERKER LITEN FORSKJELL: Britt Kari Halvorsen i Utekontakten i Bergen.

Foto: Bengt Roger Kåven / NRK
Bjørg Norli

- GÅR EN VEI: Innemarkedet for prostituerte er ikke mindre aktivt enn før, mener Bjørg Norli ved Prosenteret i Oslo.

Foto: NRK

– Jeg tenker at loven ikke har hatt noen effekt, sier Britt Kari Halvorsen i Utekontakten i Bergen.

Innendørsmarkedet er langt større enn gateprostitusjonen. Likevel har tilbudet til kvinnene som ikke tilbyr sex på gatene blitt mindre de siste årene.

590 annonser fra kvinner som forsøkte å selge sex i byen, ble registrert av Prosenteret i 2011. Året før var tallet 390 annonser.

– Det øker hele tiden

Prosenteret er Oslo kommunes hjelpetilbud og nasjonalt kompetansesenter for prostituerte. Der mener leder Bjørg Norli å se de samme tendensene som i Bergen i resten av landet:

– Det som skjedde da loven ble innført, var at gateprostitusjonen gikk drastisk ned. Siden den gang har den sakte, men sikkert gått opp igjen i årene som har gått, sier Norli.

Hun understreker at det er færre prosituerte i Norge nå enn før loven kom, men mener utviklingen bare går én vei.

– Gateprostitusjonen på landsbasis er fortsatt mindre nå enn da loven ble innført. Men vi ser at det øker hele tiden, og hvem vet hvor det vil ende, sier Norli.

– Ikke nok å kriminalisere kjøperne

Ifølge Prosenteret har det nesten ikke har blitt mindre salg av sex fra leiligheter og hus i norske byer.

– I innemarkedet har det ikke vært noen særlig reduksjon, og er vi nok tilbake på det samme nivået som før loven kom.

Lederen ved Prosenteret er skeptisk til at det kun er kjøp av sex som er blitt ulovlig. De er opptatt av at prositusjon er noe mennesker i desperate situasjoner velger.

– Ved bare å kriminalisere kjøpersiden har man ikke endret noe for dem som selger tjenestene sine. For mange av dem som har valgt dette, er dette en måte å løse problemene de har i livet sitt. Skal man få mindre prositusjon må man gjøre noe med det som gjør at de tar dette valget, sier Norli.

Mer åpenlys prostitusjon etter sexkjøpsloven

Selv om en lovendring i 2009 skulle få bukt med prostitusjonen så ser ikke feltarbeiderne noen forbedring på gatene i Bergen.

– Vi ser omtrent det samme som vi så for før lovendringen i 2009. Det er mer åpenlyst og nærmere sentrum nå, forteller Britt Kari Halvorsen ved Utekonktakten i Bergen.

Hun og kollegene møter de prostituerte ute i gatene. Etter en nedgang i antallet gateprostituerte i 2010 registerterer de nå flere.

– Siden desember i fjor til nå har vi møtt 60 forskjellige kvinner. Omtrent ti av dem er norske, sju-åtte er øst-europeiske og resten har afrikansk opprinnelse.

Les videre under videoen.

Video b0c3d96f-deab-4279-97f5-fccbd79b1c0a.jpg

SE VIDEO: Utekontakten i Bergen merker på ingen måte at det er blitt mindre salg av sex enn før.

Bekymret for kutt i tilbudet i Bergen

16.04.12: Se rettelse under.

Utekontakten merker også at det er vanskeligere å hjelpe å nå de prostituerte nå enn før. Årsaken er at Bergen kommune har kuttet mye av tilbudet til prostituerte i bergensgatene.

Fram til i fjor tok Utekontakten i Bergen kontakt med kvinner som annonserte sine tjenester på nett.

– Vi henviste dem videre til helsetilbud. Det gjør vi ikke lenger. Bergen kommune valgte å kutte ut dette tilbudet, sier Britt Kari Halvorsen ved Utekontakten.

Omtrent 60 prosent av prostitusjonen foregår på innendørsmarkedet, som oftest ved bruk av annonser på internett.

– Vi ser at dette er en gruppe som i liten grad selv tar kontakt. De trenger råd og veiledning i forhold til helse og sosial, og også en del juridiske spørsmål, forteller Astrid Gerdts ved Kirkens Bymisjon.

Både Halvorsen og Gerdt påpeker at flere av dem kan være ofre for menneskehandel. For å oppdage slike tilfeller må det drives oppsøkende virksomhet mener de.

RETTELSE

Etter at denne artikkelen ble publisert har leder for utekontakten i Bergen kommet med noen rettelser og nyanseringer:

Utekontaktens oppsøkende virksomhet mot innemarkedet var et prosjekt finasiert av Helsedirektoratet mellom 2007 og 2010.

– Kvinner som tar kontakt med oss tilbys samme informasjon og videreformidling til helsetjenestene som kvinnene vi treffer ute, men vi ser ikke å kunne prioritere et selvstendig helsetilbud til kvinner som oppholder seg i kommunen to til tre dager før de drar videre, skriver Marit Sagen Grung.

Budsjettrasering

Budsjettrasering, kaller daglig leder i Prosenteret kuttet i tilbudet til innendørsprostituerte.

– Jeg mener at Bergen burde hatt et aktivt oppsøkende virksomhet og ha et helse- og sosialfaglig tilbud, sier Bjørg Norli.

NRK.no har vært i kontakt med Bergen kommune, men byråd for helse og omsorg kunne ikke kommentere saken.