– Et stort tap for Hordaland

NVE går for utbygging av kraftverk i Øystese tross stor motstand. Saken skaper reaksjoner fra miljøvernere og friluftsfolk, som kjemper for å bevare vassdraget.

Øystesevassdraget

NVE var i 2005 innstilte på å verne vassdraget fordi området hadde kvaliteter som kvalifiserer til å være en del av Verneplan for vassdrag. Nå har de gitt innstilling om forslag til kraftutbygging i Øystesevassdraget.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt innstilling til Olje- og energidepartementet om to ulike forslag til kraftutbygging i Øystesevassdraget i Kvam.

En av dem som truet med å lenke seg fas i protest for å bevare Øystesevassdraget er Oddvar Soldal, Styremedlem i Naturvernforbundet i Kvam.

– Jeg har ikke funnet fram lenken enda, for ingenting er helt avgjort. Nå må vi bare jobbe videre med saklige argument både lokalt og på fylkesnivå, sier Soldal.

BKK ønsker å bygge ut øvre del, i høyfjellet, mens Øystese Kraft vil bygge ut den nedre delen. I innstillingen til NVE lander de på å gi konsesjon til begge kraftprosjektene.

Øystesevassdraget - øvre del

BKK ønsker å bygge ut øvre del av Øystesevassdraget, som vist på bildet.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Svært skuffet

NVE var i 2005 innstilte på å verne vassdraget fordi området hadde kvaliteter som kvalifiserer til å være en del av Verneplan for vassdrag. Saken skaper reaksjoner fra miljøvernere og friluftsfolk over hele Hordaland.

– Vi er skuffet over avgjørelsen. NVE tilrådet varig vern for en tid tilbake, og naturverdiene har ikke endret seg fra den tid, sier Soldal.

Nils Tore Skogland i Naturvernforbundet Hordaland er en av dem som synes det er rart at NVE er så forandret fra 2005.

Nils Tore Skogland

Nils Tore Skogland mener man nok en gang ser at naturen må vike for utbyggingsinteressene.

Foto: Jørgen Eide / NRK

– Vassdraget er et helt unikt sted og det representerer et av de siste store vassdragene i regionen som fremdeles renner fritt fra fjellet og ned til fjorden, sier Skogland.

Trenger kraften

– I mellomtiden av innstillingen på å verne om vassdraget har saken blitt behandlet på Stortinget, og NVE følger politikerne sine henvisninger, sier Per Rune Henriksen, i energi- og miljøkomiteen.

Per Rune Henriksen

Per Rune Henriksen vil ha en skånsom utbygging av områdene.

Foto: Arbeiderpartiet

– Politikerne gikk ikke for å verne om vassdraget, men ønsker seg en skånsom utbygging. Vi står på det fortsatt, legger han til.

NVE mener utbyggingen er et viktig bidrag til moderne kraftproduksjon og at det vil ha avgrenset miljøeffekter.

– Vi vil ha en skånsom utbygging av områdene, men det jeg synes er viktig i tiden framover for Norge er at vi bygger ut en del mer regulerbar kraft, sier Henriksen.

Kan bli stoppet

Det er Olje- og energidepartementet som tar endelig stilling til utbyggingen. Selv om de gir grønt lys for utbygging kan det bli stoppet av stortingspolitikere. En av dem som er skuffet over avgjørelsen er Heikki Eidsvoll Holmås i Energi og Miljøkomiteen.

– Jeg oppfatter Øystesevassdraget som et av de flotteste turområdene i hele Hordalands regionen. Det å verne om vassdraget hadde vært en flott ting fordi vannet aldrede er tatt i bruk, sier Holmås.

Hordaland er størst av fylkene når det gjelder vannkraftproduksjon og bare åtte prosent er igjen av vannkraftpotensialet.

Politiker Audun Lysbakken og Homlås vil bruke dokument åtte forslag om vassdraget.

– Det betyr at vi tar opp igjen forslaget om vern av vassdraget, sier Holmås.

NVE vurderer kraftutbygging i Øystesevassdraget. Motstanderne truer med å lenke seg fast dersom det skjer.