– De ødelegger for seg selv

Frank Aarebrot mener demonstrantene ødelegger for seg selv. – De fremstår som puslete og barnslige.

Stoppet anleggsarbeid i Mødalen

TOLV MENNESKER PÅ EN VEI: Aarebrot mener aksjonistene nå bare fremstår som en ynkelig liten gruppe.

Foto: Oddgeir Øystese

Mandag skulle Statnett starte byggingen av de omstidte mastene i Hardanger. Men aksjonistene var på plass og blokkerte utstyr og anleggsveier allerede flere timer før utstyret skulle flys inn, og bli til de tre første mastfestene i linjen Sima - Samnanger.

– Aksjonistene ødelegger for seg selv, og risikerer å tape kampen, sier Frank Aarebrot om gårsdagens demonstrasjoner på Kvamskogen.

Han mener Bevar Hardanger fremstår som puslete og barnslig.

– Nå fremstår de som tolv mennesker på en vei som en ynkelig liten gruppe, sier Aarebrot.

Burde ha ventet helt til februar

I går førte aksjonen til at Statnett utsatte byggestart inntil videre, i allefall én dag. Likevel er ikke Aarebrot videre imponert over aksjonene i går.

– De virker veldig udisiplinerte, akkurat som om de ikke har tålmodighet til å vente til saken virkelig skal behandles. Det er noe barnslig over det som skjer nå, syns professoren.

Bevar Hardanger aksjonerer

FIKK UTSATT BYGGESTART: På første dag av aksjonen, fikk demonstrantene likevel Statnett til å utsette å starte opp arbeidet.

Foto: Hommedal, Marit / Scanpix

Han mener Bevar Hardanger burde ha ventet til februar, når Regjeringen skal bestemme seg for luftspenn eller sjøkabel.

– På første aksjonsdagen burde de jo stille med et par tusen mennesker - ikke bare tolv personer langs en vei på Kvamskogen, sier Frank Aarebrot.

– Nødvendig å vise oss nå

– For oss er det viktig å få handlet nå når det er byggestart og på den måten ettertrykkelig vise at vi ikke kan akkseptere et sånt inngrep, sier Audun Klyve Guldbrandsen.

Men Aarebrot sier aksjonistene ødelegger for seg selv ved å demonstrere nå.

– Hvis de tror de allerede har tapt, kan de jo lage bråk fra førstre stund. Vil de derimot vinne og dermed påvirke en politisk prosess, må de fremstå klok og fornuftig - ikke som noen småunger, ifølge Frank Aarebrot.

– Det kan godt hende at dette ikke er den mest taktiske vurderingen, men det vil først ettertiden vise. Vi følte det var nødvendig å vise oss nå, og da gjorde vi det, sier lederen i aksjonsgruppen for de omstride mastene.

Det var rundt 30 personer som demonstrerte i Eikedalen i går. I tillegg var det en gruppe som sperret veien inn til Mødalen.