Hopp til innhold

75 år siden bombene haglet over Laksevåg

I en hel uke ringte kirkeklokkene inn til begravelser hver halve time. 193 mennesker mistet livet da 152 britiske bombefly slapp 1432 bomber over Laksevåg. 61 av dem var elever ved Holen skole.

Holen skole etter bombeangrep 4. oktober 1944

FULLSTENDIG KNUST: Slik så Holen skole på Laksevåg ut etter bombeangrepet, 4. oktober 1944.

Foto: Scanpix

– Dette var blant de største sivile tapene i Norge under krigen, sier historiker, forfatter og statsarkivar i Bergen, Yngve Nedrebø.

Det var like etter klokken ni flyalarmen varslet at et angrep kunne komme. En halv time senere gikk alarmen på nytt. Det betydde at nå var det alvor. Ved Holen skole ble elevene beordret ned i kjelleren og naturfagsalen. Disse fungerte som tilfluktsrom.

Det skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Tre bomber traff skolen og formelig delte den i to.

Flyfoto fra bombingen av Laksevåg

BOMBINGEN AV LAKSEVÅG: Bildet er tatt fra et av de 152 britiske bombeflyene.

Foto: Statsarkivet

Tysk ubåtbunker målet

Målet for det britiske bombeangrepet denne relativt milde og fine onsdagen var den tyske ubåtbunkeren «Bruno». I luftlinje bare noen få hundre meter unna. Et helt norsk årsforbruk av sement var brukt for å bygge bunkeren.

Yngve Nedrebø

– EN TRAGEDIE MAN ALDRI BLIR FERDIG MED: Yngve Nedrebø har skrevet bok om bombeangrepene mot Laksevåg.

Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

Den var en sentral base for det tyske ubåtvåpenet i jakten på allierte konvoier. Den britiske marinen mente det derfor var viktig å få den satt ut av drift. Flyvåpenet holdt imidlertid igjen. De mente faren for høye sivile tap var store.

– Den britiske marinen fryktet tyskernes nye ubåter, sier Yngve Nedrebø.

I 2012 ga han ut bok om de allierte bombeangrepene mot Laksevåg i 1944 og 1945.

– Historien om bombingen av Laksevåg er en sak man sannsynligvis aldri blir ferdig med. Nye biter dukker stadig opp, sier Nedrebø

– Les også: Kronprins Olav kritiseres for uttalelser i hemmelig brev

Laksevåg etter bombingen 4. oktober 1944

TOTALT RASERT: Laksevåg etter bombingen 4. oktober 1944. Ubåtbunkeren «Bruno», til venstre, er like hel.

Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen

– Glemmer aldri

En av elevene ved Holen skole denne oktoberdagen i 1944 var 13 år gamle Trygve Freyvald Guldbrandsen. De fæle minnene glemmer han aldri. NRK intervjuet han i forbindelse med 70-års markeringen for bombeangrepet.

– De første som kom til etter angrepet var tyske ubåtmannskaper. De løp opp til skolen fra ubåtbunkeren, og behandlet oss som om de var mødrene våre. Utrolig hensynsfulle. Trøstet meg, sa Guldbrandsen i forbindelse med 70-års markeringen.

Jeg så det ikke selv, men andre som overlevde har fortalt at de så tyskere som gråt da de trakk frem døde og sårede barn.

I dag er han 88 år gammel. Han bor i Øystese i Hardanger der han i mange år var lærer. Han mener norsk krigshistorie ikke alltid har vært korrekt fortalt.

– I ettertid har engelskmennene sluppet unna med mye, sier Trygve Freyvald Guldbransen 75 år etter at britiske fly bombet Laksevåg.

Trygve Freyvald Gulbrandsen ble liggende i ruinene da de allierte bombet Laksevåg for 70 år siden. Han ble reddet av tyskerne.

Trygve Freyvald Gulbrandsen ble liggende i ruinene da de allierte bombet Laksevåg for 70 år siden. Han ble reddet av tyskerne.

Kunne vært unngått

Det var ikke bare Holen skole som ble rammet denne oktoberdagen i 1944. Store deler av det sentrale Laksevåg ble lagt i ruiner. Ubåtbunkeren «Bruno» fikk minimale skader. Til sammen 193 mennesker mistet livet. En av de største sivile tragediene under andre verdenskrig i Norge.

Yngve Nedrebø sier det hele kunne og burde vært unngått:

– De allierte visste allerede at tyskerne ville gå tomme for ressurser i løpet av kort tid. Ubåter uten diesel ville ikke lenger utgjort noen fare.

– Angrepet var først og fremst av psykologisk art. Storbritannia ønsket å vise at tyskerne var ute av stand til å forsvare seg.

Prisen folket på Laksevåg måtte betale ble svært høy.

Filmavisen rapporterer i propaganda-stil om det de kaller et anglo-amerikansk terroristangrep på Bergen i 1944.

Filmavisen rapporterer i propaganda-stil om det de kaller et anglo-amerikansk terroristangrep på Bergen i 1944.