Hopp til innhold

30 mill til klimaferjer i Vestland

Vestland fylke har 19 av totalt 29 fylkesfergesamband med el-ferjer, og får dermed 30 mill kr frå ein ekstrapott i statsbudsjettet for 2021. Det er klart etter at regjeringspartia og Frp er samde om støtte til fylke som kuttar klimautslepp frå ferjer