Hopp til innhold

17 av 42 lærere på skolen har fått nok: Slår alarm om arbeidsmiljøet

Varsler lærerflukt etter problemer med mobbesaker og vold på Fridalen skole i Bergen. – Vi oppfatter situasjonen på skolen som alvorlig, sier Utdanningsforbundet.

Fridalen skole

VARSLET: Fridalen skole i Bergen krass kritikk fra nesten halve lærerstaben i et varsel. Lærere opplever blant annet å stå alene i vanskelige saker med vold i klasserommet.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Det omfattende varselet ble sendt før jul i fjor, men frem til nå har innholdet i det vært ukjent.

Her kommer det frem at 17 av 42 lærere på Fridalen skole varsler om omfattende problemer med ledelsen og miljøet for elever og lærere.

Fridalen har rundt 500 elever for 1.-7. trinn i Årstad bydel i Bergen.

Lærerne er bekymret for flere ting: Elevenes opplæringstilbud, det psykososiale miljøet for elevene og et arbeidsmiljø i oppløsning.

I varselet kommer det frem at lærerne frykter at en lærerflukt er «rett rundt hjørnet.»

Lærere NRK har snakket med beskriver en gradvis forverring av miljøet for lærere og elever.

– Vi oppfatter situasjonen på skolen som alvorlig. Det er ingen tvil om at det er utfordringer i arbeidsmiljøet på Fridalen. Samtidig er halvparten fornøyde, sier Bente Ingeborg Myrtveit, leder for lokallaget i Bergen til Utdanningsforbund.

Ni lærere gir seg

Varselet ble sendt i november og består av 19 punkter. Blant annet varsler lærerne om:

  • Manglende tillit til rektor
  • For få voksne i klasser med store utfordringer
  • Manglende tiltak mot uønsket atferd blant elever
  • Brudd på aktivitetsplikten
  • Usunt arbeidsmiljø

Bare i løpet av dette skoleåret har NRK fått opplyst fra flere at ni lærere har valgt å slutte.

Flere av disse har NRK snakket med. De forteller at de har valgt å bytte skole på grunn av et belastende miljø på skolen. Ingen ønsker å stå frem med navn og bilde.

Bente Ingeborg Myrtveit i Utdanningsforbundet i Bergen.

VIL TA TID: – Det er så mange elementer at jeg ikke vet hvor man bør gripe fatt, sier Ingeborg Myrtveit i Utdanningsforbundet.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Det er to leirer blant de ansatte, og det er vanskelig å reparere. Det er mye tillit som skal gjenoppbygges mellom kolleger og opp mot ledelsen. Det blir spennende, sier Myrtveit.

Lærerne forteller at de mangler tillit til rektoren og til det vil skje en forandring.

NRK har også snakket med en lærer som vil slutte med mindre hun ser tiltak fra ledelsen.

– Det er så mange elementer i dette. Bekymringen går på ledelsen, arbeidsmiljøet, elevenes spesialpedagogiske miljø og miljø generelt. Samtidig mener andre noen annet. Det er så mange elementer at jeg ikke vet hvor man bør gripe fatt, sier Myrtveit.

– Skolehverdag med vold

Lærerne som slutter har jobbet lenge på skolen.

I varselet blir det beskrevet at flere lærere opplever å bli stående alene med håndteringen av vold i klasserommet. Lærerne etterlyser et system for å melde avvik.

– Noen grupper har store utfordringer, men jeg opplever at det ikke blir tatt tak i internt. Det må eksistere et bedre system for følge opp konflikter. Skolehverdagen for enkelte elever er preget av vold, trusler og krenkelser, sier en av lærerne.

Rektor Rune Monsen kjenner seg ikke igjen i mye av varselet. Se hele hans svar lenger nede i saken.

Rektor Rune Monsen på Fridalen skule

OPTIMIST: – Jeg ble overrasket da jeg mottok varselet, sier rektor Rune Monsen, som er optimistisk for skolen sin fremtid.

Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Fikk kritikk i tilsyn

Problemene ved skolen fikk mye oppmerksomhet i desember. Da fikk skolen og kommunen kritikk av Fylkesmannen i et tilsyn.

Tilsynet ble satt i gang uavhengig av lærernes varsel, og slo blant annet fast:

  • Brudd på aktivitetsplikten. Formålet med aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
  • Skolen manglet planer for å avdekke mobbing og ivaretakelse av sårbare elever.

Bakgrunnen for tilsynet i fjor var at nesten 12 prosent av elevene oppga i Elevundersøkelsen at de opplevde mobbing på skolen, noe Bergens Tidende omtalte da.

Tilsynet er fortsatt åpent. Rektoren sier skolen har jobbet for rette opp i disse avvikene. Dokumentasjon på dette skal ha blitt sendt inn til Fylkesmannen.

Foreldre også bekymret

Men fremdeles er både lærere og flere foreldre er bekymret for utviklingen. Forrige uke sendte tre foreldre en bekymring til Bergen kommune om situasjonen på skolen.

Tillitsvalgt ved skolen, Øystein Nordvik, sier han er kjent med at flere lærere slutter, men ikke hvor mange.

– Vi mister kollegaer til andre skoler. Det er selvfølgelig trist for oss, men bra for de andre skolene, sier Nordvik.

Han mener å ha sett en bedring denne våren. Skolen har hatt en egen utvidet arbeidsmiljøgruppe den siste tiden.

Likevel sendte nylig klubben et brev til ledelsen der det blir bedt om forandringer i hvordan skolen blir styrt.

– Det vi gjør i dag gagner ikke de sårbare barna på sikt. Vi har vært preget av mye dag-til-dag-styring. Vi ønsker en strategi på lang sikt, med ledelse og ansatte på en felles vei, sier Nordvik.

Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.

ETATSDIREKTØR: – Det er mulig dette er høyere enn snittet. At en skole har fem-seks utskiftninger er enn vanlig. 10 blir flere enn vanlig, men samtidig ikke helt unormalt, sier Marius Bøe, skoledirektør i kommunen.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Kommunen har gått inn

Flere av varslerne forteller at de fornøyde med hvordan kommunen lyttet til dem etter at varselet ble sendt. Men siden har de vært usikre på hva som er blitt gjort.

Marius A. Bøe, skoledirektør i Bergen kommune, sier at kommunen har satt inn store og små tiltak på skolen.

Han vil ikke utdype hva disse tiltakene er.

– Noen tiltak kan handle om personalmessige ting, mens andre tiltak går på hele gruppa og organiseringen. Noen tiltak vi de ansatte merke mer, og andre merker de ikke. Det betyr ikke at det ikke har skjedd noe.

Rektor: – Overrasket

Rektor Rune Monsen mener det er godt arbeidsmiljø på skolen. Han er ikke kjent med at lærere slutter på grunn av misnøye med miljøet.

– Jeg ble overrasket da jeg mottok varselet, det må jeg si. Generelt tenker jeg det er ulike grunner til at de 17 står på den listen. Men likevel er et varsel et varsel og noe som må tas alvorlig. Jeg var overrasket over at så mange skrev seg på, men vi måtte bare ta de prosessene og samtalene som trengtes oppover i systemet, sier rektoren.

Han mener utfordringer i klasserommet er tatt tak i, og avviser at lærere blir stående alene med håndteringen.

Monsen bekrefter at skolen har fått større utfordringer med utagerende atferd med vold de siste årene.

– De elevene det blir meldt avvik på, har man rutine for å sette inn en ekstra assistenter på. Vi har rutiner for at nærmeste leder skal ta kontakt og må høre hvordan det går. Det vi har vi gjort som ledelse er at vi har satt inn ekstra ressurser på de elevene som har utagerende atferd, sier rektoren.

Han mener skolen allerede har gjort mye for å bedre miljøet for de ansatte og elevene.

– Hvis de har manglende tillit, må de jo bare stå for det. Jeg tenker vi har vært ydmyke nok til å se at vi her trenger å ta tak i noe. Vi har fått råd og veiledning for hvordan vi kan jobbe videre med det. Verneombud, tillitsvalgt og jeg har et godt samarbeid, sier han.

Han avviser også at det er for å voksne per elever.

– Politikken er at vi har flest på småtrinnet. Også har vi overholdt lærertetthetsnormen. I tillegg bruker vi en del ressurser på assistenter, sier rektoren.

Han beskriver seg selv som en optimist, og utdyper:

Fridalen skole

PROBLEMER: Rektor mener miljøet på skolen er bra, men at det kan bli bedre.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Miljøet er bra

– Jeg tenker miljøet er bra. Men det kan bli bedre. Jeg ser frem til at vi neste skoleår kan fortsette med det systematiske arbeidet med å øke trivselen for de ansatte. Jeg kan ikke kommentere innholdet i varselet.

Rektoren innrømmer at det er noen flere som slutter enn vanlig, men avviser at det er så mye som ni.

– Jeg har vel syv lærere som nå går ut av ulike grunner. Noen flytter, noen bytter skole internt, og noen pensjonerer seg. Jeg kan ikke si årsaker til dette utover det, men det er ikke grunnet arbeidsmiljø, sier han.

Varslere NRK har snakket med mener det er unormalt for skolen at så mange slutter samtidig.

– At vi har seks til syv personer om gangen som slutter har gjerne vært vanlig, sier Monsen.

I et referat fra samarbeidsutvalget i mai, oppgir ledelsen at det til nå er ansatt ti nye lærer i stillinger kommende skoleår. Av disse er åtte faste stillinger og to vikariater. Flere av de nye kontaktlærerne har jobbet som vikarer på skolen det siste året. Også en avdelingsleder starter i august, ifølge rektoren.

I tillegg ble det ansatt en ny avdelingsleder i mars.

– Vi har prøvd å fordele de nye lærerne på så mange trinn som mulig. Men vi setter ikke bare inn ferske lærere. Vi prøver å fordele litt rutinerte og ferske fjes på samme trinn, sier han.

Tillitsvalgt Øystein Nordvik håper ledelsen nå lytter etter et halvår med varsler, bekymringsmeldinger og tilsyn.

– Vi hadde vært et annet sted i dag om vi hadde hatt en plan for tre år siden. Men jeg opplever at alle lærere og assistenter på skolen jobber for å gi elevene best mulig undervisning.