Hopp til innhold

Vil ha forbod mot sau på beite

Naturvernforbundet ønskjer eit forbod mot sauebeiting i villreinområde, fordi sau overfører farlege parasittar og endrar økosystemet i fjellet.

Det er eit av innspela Naturvernforbundet har sendt til Klima- og miljødepartementet sitt arbeid med stortingsmeldinga for villrein, skriv Nationen.

Dei foreslår også etablering av levedyktige bestandar av rovdyr som jerv, fjellrev og gaupe for å sikre mest mogleg naturlege og økologisk robuste økosystem.

Naturvernforbundet etterlyser nye og kraftfulle grep for å sikre villreinen ei framtid i norske fjellområde.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark