Transportbransjen trenger flere som Ina

SKIEN (NRK): Kvinner er ettertraktet bak rattet i transportbransjen. Ina Rokstad Jensen er en av flere som satser på å bli yrkessjåfør med starthjelp fra NAV i vinter.

Ina Rogstad Jenssen

TRIVES BAK RATTET: Ina Rogstad Jenssen drømmer om å bli lastebilsjåfør.

Foto: Nils Skumsvoll

– De har nok en tendens til å være mer nøye og pliktoppfyllende enn mange av gutta, mener sjåførlærer Gunvald Nyby, mens Ina Rogstad Jenssen tar plass bak rattet i en diger lastebil av typen Scania i Skien.

Liker bil og motor

Hun er interessert i bil og motor fra før. Med kurs dekket av NAV, kan drømmen om jobb gå i oppfyllelse.

Uten inntekt er det for mange vanskelig å finansiere utdannelsen på egen hånd.

Ina Rokstad Jensen og Gunvald Nyby

Ina Rogstad Jenssen får kyndig veiledning av trafikklærer Gunvald Nyby.

Foto: Kurt-Inge Dale

– Jeg trives på veien i utgangspunktet. Med dette kurset lærer jeg mye om transport, sikring, trafikk og regler, forteller hun.

Med NAV, rekrutteringsbyrået Adecco og kjøreskolen Learn på laget, håper lastebilforbundet i Telemark at de kan rekruttere flere til bransjen, og kvinner er spesielt populære.

Gjennom prosjektet skal det velges ut en gruppe spesielt egnede personer, som får dekket kjøreopplæring, og senere blir utplassert i bedrifter med tanke på jobb og fast ansettelse.

Samarbeidsprosjektet er allerede gjennomført i Oslo, med svært godt resultat.

Nå har turen kommet til Telemark, og femten personer er silet ut til å delta. Mange av dem er kvinner.

Svein Veierud

Svein Veierud, faglærer hos Learn i Skien.

Foto: Kurt Inge Dale

Svein Veierud er faglærer hos Learn, og en av dem som siler ut egnede kandidater til utplassering hos bedrifter.

– Vi gjennomfører teoretisk testing, og ser hva de kan ta til seg. Vi må være sikre på at de vi velger kan få jobb etterpå, sier han til NRK.

Mannsdominert bransje

Ifølge Norges Lastebileierforbund, som viser til statistikk fra SSB, var det i 2017 rundt 1000 kvinner registrert med yrket «lastebil- og trailersjåfør».

Totalt er det 25.000 som smykker seg med tittelen i Norge.

Denne andelen har vært relativt stabil gjennom mange år, men dette kan altså være i ferd med å endre seg.

Stor tro på at alle får jobb

Trygve Flod representerer Adecco og hjelper til med å velge ut kandidater. Han kan ikke garantere jobb til alle, men tror de fleste kan regne med ansettelse som følge av prosjektet. Han opplever stor interesse over hele landet.

– Vi tenker som en arbeidsgiver, og sørger for praksis og bakgrunnssjekk. Vi kan ikke garantere jobb, men jeg er overbevist om at disse kommer i arbeid. Det har vært en svært grundig utvelgelsesprosess, og sjåfører er noe markedet etterspør. Da vi rullet ut prøveprosjektet i Oslo, fikk 19 av 21 jobb.

Frode Bjørnes, NLF

Frode Bjørnes viser til skadestatistikken på norske veier, og ønsker flere kvinner velkommen til bransjen.

Foto: Kurt Inge Dale

At kvinner har halvparten så mange skader som menn i trafikken, trekker også opp, sier Frode Bjørnes i NLF.

– Vi er i en presset bransje, med små marginer. Kostnadene blant kvinner er mindre enn hos menn, konkluderer han.