Hopp til innhold

Okse ble stående på en tilhenger i minst en uke: – Den ristet og skalv av kulde

Da Mattilsynet kom på uanmeldt besøk, fant de blant annet en okse tjoret fast på en tilhenger. Der hadde den ifølge eieren stått i minst en uke. Nå er eieren dømt.

Okse ble stående på henger i over en uke.

SKALV: Da Mattilsynet fant oksen, skalv den av kulde, kan man lese i dommen. Vannet i bøtta var også fryst til is.

Foto: Mattilsynet

Det var en anonym bekymringsmelding som var bakgrunnen for at de to inspektørene fra Mattilsynet dukket opp på gården i Vestfold i mars 2019.

De hadde blant annet fått opplyst at en okse over lengre tid hadde stått i egen avføring på en åpen tilhenger, med lite mat og vann. Det var i tillegg minusgrader ute i den aktuelle perioden.

Oksen hadde stått på tilhengeren i over en uke.

SKULLE SLAKTES: Bonden fortalte at oksen stod på hengeren i påvente av at en nabo skulle slakte den.

Foto: Mattilsynet

Gårdeieren er nå dømt til betinget fengsel i 21 dager, med en prøvetid på to år, samt å betale en bot på 10.000 kroner.

– Vi er fornøyde med dommen, og at Mattilsynet har blitt hørt, sier avdelingssjef i Mattilsynet avdeling Vestfold, Pernille Hustad.

Hun legger til at det er tydelig at retten har lagt til grunn at dyr har egenverdi.

Pernille Hustad, Avdelingssjef Mattilsynet, avdeling Vestfold.

FORNØYD: Pernille Hustad, avdelingssjef i Mattilsynet, avdeling Vestfold sier de er fornøyd med dommen.

Foto: Ragni Wiksten Sørdahl / Mattilsynet

– Den ristet og skalv av kulde

I retten fortalte inspektørene at mannen først hadde nektet for at det var dyr på stedet de hadde hørt at oksen skulle stå.

Da de skulle til å forlate gården igjen, la de imidlertid merke til to horn som stakk opp over kanten på en tilhenger.

Dette ønsket de å undersøke nærmere.

Synet som møtte dem, blir beskrevet på følgende måte i dommen fra Vestfold tingrett:

«Oksen stod oppstallet alene i en tilhenger uten tak og hengeren var ikke plassert i le for vær og vind. Fremre del av tilhengeren var dekket av snø, resten av avføring. I fremre del av tilhengeren stod det også en bøtte med is.

Fremlagt væroversikt viser at temperaturen i perioden 1.–12. mars 2019 varierte mellom 8 º C og -5 º C, med en normaltemperatur på ca. 0 º C. Oksen var under middels hold og hadde hårløse flekker spredt over hele kroppen. Den ristet og skalv av kulde under tilsynet».

Inspektørene fant også en umerket kalv plassert alene i et mørkt rom uten ordinære vinduer. En bøtte med is stod plassert i et hjørne.

Kalven var plassert i et mørkt rom. Det var plassert ut en bøtte med vann, som var fryst til is.

MØRKT ROM: Kalven Mattilsynet fant under tilsynet, var plassert i et rom uten vinduer.

Foto: Mattilsynet

Trodde ikke på bonden

Bondens forklaring på at oksen stod på hengeren, var at den var skadet og ikke kunne tas med på slaktebilen ved siste levering. Han ventet på at en nabo skulle hjelpe han med å slakte oksen til eget bruk.

Mattilsynet gav han blant annet pålegg om å sikre dyrene tørr liggeplass, tilgang til vann og at kalven ikke skulle stå isolert. Fristen for oppfyllelse av kravene, var samme dag.

På oppfølgingssyn dagen etter fortalte bonden at oksen var slaktet, noe som senere viste seg å ikke stemme.

– Min klient er uenig i den faktiske fremstillingen som tingretten har gjort av saken, men har etter en helhetsvurdering valgt å ikke anke dommen.

Det sier mannens forsvarer Steinar Thomassen.

Steinar Thomassen

UENIG: Bondens forsvarer, Steinar Thomassen, sier hans klient er uenig i hvordan dyreholdet var.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Thomassen sier hans klient er uenig i rettens fremstilling av hvordan dyrene var oppstallet, og om de i det hele tatt har vært utsatt for noen lidelse.

Mattilsynet var på tilsyn hos mannen våren 2019. Ifølge Thomassen fulgte hans klient opp de påleggene Mattilsynet da kom med. Likevel valgte Mattilsynet, ett år senere, å anmelde mannen.

– At man gjennomfører en kontroll, noterer at bonden har oppfylt påleggene som er gitt, og så velger man å anmelde nesten ett år etter det, er for meg uforståelig, sier Thomassen.

Saksbehandlingstiden hos politiet har også dratt ut i tid, og Thomassen sier det har vært belastende for hans klient og ha denne saken hengende over seg.

Hvordan har han det nå?

– Han har det bra og skjøtter gården sin på en utmerket måte, så vidt jeg vet.

Hustad i Mattilsynet kan ikke svare per nå på hva som er årsaken til at det tok så lang tid før de valgte å anmelde saken.