Hopp til innhold

Verner villrein

Det blir ikke vinteråpen vei over Imingfjell mellom Tinn og Nore og Uvdal av hensyn til villreinen. Klima- og miljødirektoratet sier nei til brøyting fordi området er et viktig for vinterbeite. Villreinen er nå så truet at den er rødlistet.