Hopp til innhold

Verdens skoger dør

Gran kan bli utryddet i enkelte land.

I skogen vest for Farris spiser en hogstmaskin seg fram. Tre for tre faller til marken, kvistes, kuttes i passe lengder og legges i haugen.

De som eier de store maskinene, jobber snart natt og dag. «Alle» skal hogge nå. Årsaken er en liten bille, som har blitt til mange.

I Tsjekkia tror de gran blir utryddet.

Skadd skog etter granbarkbiller

MYE DØDT: Også friske trær må hogges når de står nær døde grantrær.

Foto: Volkmar Timmermann / NIBIO

Taper store beløp

Fra Japan til Canada er det noe som skjer. Grantrærne står tørre og døde. Sånn er det i Norge også.

I skogene i Vestfold og Telemark telles det barkbiller i feller. En tredel av hogstfeltene er angrepet enkelte steder.

Billene formerer seg kraftig og elsker den tørre skogen.

Skylda får rekordsommeren 2018.

Bilde mot en blå himmel med døde grantrær som er brun og grå.

FOR VARMT: Sommeren 2018 ga mye varme og lite regn. Rundt Oslofjorden ga det mye tørrgran.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Den sommeren det var så varmt

Mens vi gledet oss over tidenes beste sommervær, koste barkbillene seg under barken på tørkerammede grantrær. Verst var det i Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Tørrgran er ypperlige yngleplasser for barkbiller og de har blitt mange.

Verden rundt hogges det ned granskog for å prøve å stoppe angrepet. Tømmerprisen faller og skogeierne taper rundt 200 kroner pr. kubikk.

Nå er det halv pris på gran.

Barkbille

UNDER BARKEN: Billene er bare tre millimeter lange, men de kveler store trær.

Foto: Reidun Gomo / NIBIO

Små, men fascinerende

De er bare et par millimeter lange, men gnager kilometervis med ganger under barken. Der legger de egg.

De kan gi signaler til hverandre både for elskov og for felles angrep på trær. Blir de mange nok, makter de å angripe helt friske trær også.

Derfor hogges det nå mer enn bare angrepet og død skog. Trær som egentlig er for unge, må også tas i et område rundt angrepet.

– Det haster nå

Daglig leder i Fritzøe skoger, Terje Kristoffersen, sier de slåss mot klokka. Bare på noen uker blir store grantrær forandret fra grønne til brune og døende.

Christer Sandum flyr drone over Fritzøes 440 000 mål med skog. Noen områder er verre ute enn andre. Der må det hugges kraftig.

Daglig leder i Fritzøe skoger står på en grusvei i hogstområdet vest for Farris

FRITZØE SKOGER: Daglig leder Terje Kristoffersen sier vil plante mer furu der det er for tørt for gran.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Problemet er at de ikke får solgt alt tømmeret. Markedet er mettet.

Kristoffersen etterlyser en innsats fra myndighetene.

– Det må brukes mer trevirke i offentlige bygg og vi trenger fabrikker som kan lage massivtre. I Sverige satser de stort på det nå, sier han.

Selv skal de i gang med å plante mer furu der gran ikke klarer seg.

Forskeren mer usikker

Seniorforsker Bjørn Økland ved Nibio tror ikke det blir like ille som på 70-tallet. Da tapte norske skogeierne 2,3 milliarder kroner.

Seniorforsker Bjørn Økland går i skogen

OPTIMISTISK: Seniorforsker Bjørn Økland (Nibio) tror ikke barkbilleangrepet blir like ille som på 70-tallet.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Foreløpig ser han lokale utbrudd på Østlandet og hvis det ikke kommer en tørkesommer til, så kan dette gå over.

Men noe må gjøres.

Klimaendringer må bli en del av planleggingen, mener forskeren. Han anbefaler skogeiere å plante annet enn gran der det er tørt og mye grus.