Vedfyring ga økt forurensing

Vedforbruket i boliger gikk kraftig opp fra 2008 til 2009, noe som bidro til mer utslipp av svevestøv.

Vedfyring

Vi fyret som aldri før i vinter.

Foto: Erlend Aas, Aas, Erlend

Kald vinter og høye strømpriser førte til at vedforbruket økte med nesten 10 prosent det siste året.

I de fleste tilfellene tok folk i bruk gamle vedovner, noe som førte til en kraftig økning i utslipp av svevestøv.

Tok fyr da han skulle tenne opp i oven.

Nærmere 60 prosent av svevestøvutslippet kommer fra vedfyring.

Foto: Eeg, Jon / SCANPIX

Nærmere 60 prosent av svevestøvutslippet kommer fra vedfyring. Altså mer enn biltrafikk og piggdekk. Det viser ferske tall fra statistisk sentralbyrå.

Bruker gamle ovner

Når vinterkulda fester grepet, stiger strømprisene. Det får stadig flere av oss til å fyre opp i ovnen og spare noen strømkroner.

Men i de fleste tilfellene er det gamle ovner, som ikke blir brukt så ofte, som nå blir stappet full med ved. 95 prosent av økningen i vedforbruket var ved fyring i gamle vedovner.

– Når det blir kaldt og strømprisen øker vil også husstander som vanligvis ikke fyrer regelmessig med ved, ta i bruk gamle ovner, sier rådgiver Kristin Aasestad i Statistisk Sentralbyrå, som står bak undersøkelsen.

Ikke like farlig

Feil fyring i gamle og dårlige vedovner fører til at ovnene spyr ut aske og svevestøv. Utslippene av svevestøv fra norske boliger økte med 14 prosent det siste året.

Vedfyring har dermed skylda for 60 prosent av svevestøvutslippene, noe som er mer enn forurensningene fra piggdekkbilister.

– Forurensningene fra vegtrafikken er likevel farligere fordi det er på bakkenivå. Utslippene fra vedfyring skjer gjennom pipa, et stykke over bakken. Dermed spres utslippet mer og det får ikke samme effekt på helsa, sier seniorrådgiver Roar Gammelsæter i klima- og forurensningsdirektoratet

Les: Eksos kan gi hjerneslag

Les også: Mest svevestøv i landet

Svevestøv

Nå kommer det mer svevestøv fra vedfyring enn biltrafikk og piggdekk.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Verstingene

Tidligere undersøkelser viser at på kalde vinterdager kan det være mer forurensninger av svevestøv i lufta i et boligfelt på bygda, enn i en trafikkert sentrumsgate i en by.

Når det gjelder fyring med ved så ligger Telemark, Buskerud og Vestfold helt i landstoppen sammen med Hedmark, Oppland og Trøndelag.

På hytta er det ingen andre i Norge som fyrer så mye med ved som Telemark og andre hytteeiere Østafjells. I gjennomsnitt ble det i fjor brent opp mer enn 600 kilo ved per hytte.

Les også: Eksplosiv auke i tal pipebrannar