Hopp til innhold

Eksos kan gi hjerneslag

Hvert 20. slagtilfelle i København kommer av trafikkforurensning.

Svevestøv i Trondheim

Ultrafine partikler fra eksos kan gi hjerneslag, viser en ny rapport fra Danmark.

Foto: Gorm Kallestad

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

En ny dansk rapport viser at ultrafint svevestøv fra eksos sannsynligvis er den direkte årsaken til 5% av alle slagtilfellene i Danmarks hovedstad.

- Partiklene er så små at de kommer inn i blodet via lungene, og kan derfra vandre videre til hjernen. Dermed kan de forårsake endringer i blodsammensetningen, blodet kan størkne, og de kan få blodårene til å trekke seg sammen, forteller Zorana Andersen til Politiken .

Hun er dr.philos, jobber i Kræftens Bekæmpelse og er rapportens hovedforfatter.

Ultrafine partikler er hovedsynderne

- Denne kombinasjonen av skade på blod og blodårerer er sannsynligvis en av årsakene til at det kan gå galt. Ultrafine partikler fra bilenes eksos forårsaker blodpropp i hjernen, og dermed slagtilfeller, forklarer Andersen.

Forskere har tidligere påvist at luftforurensning gir økt risiko for hjerneslag, men den nye rapporten viser for første gang at det er de ultrafine partiklene som er hovedsynderene.

I tillegg påpeker rapporten at disse partiklene først og fremst skaper en spesiell type små blodpropper som dannes direkte i hjernen.

Andersen mener at det ikke er mye man kan gjøre for å beskytte seg mot dette når man oppholder seg i byer med mye trafikk, munnbind hjelper ikke.

- Man kommer nok ikke unna å redusere trafikkbelastningen i store byer, ellers vil man få enda flere slagtilfeller som følge av trafikkforurensning.

- Ikke overraska

Per Nafstad er professor i epidemiologi ved Universitetet i Oslo. Han tror ikke det har vært gjort lignende undersøkelser i Norge.

- Vi i Norge ligger på den nederste delen av skalaen når det gjelder trafikkforurensning. Jo lavere nivåer man har på forurensningen, dess vanskeligere er det å finne god nok dokumentasjon til å være sikre på årsakssammenhenger.

Nafstad er ikke overraska over opplysningene som kommer frem, og tror ikke rapporten vil forandre på mye.

- Jeg tviler på at en studie fra København kan løse dette problemet alene. Den føyer seg til en lang rekke studier som prøver å dokumentere disse sammenhengene.

Kan gi demens

Professor Tom Skyhøj Olsen har også arbeidet med undersøkelsen, og forteller hva man nå må være på vakt mot.

- De aller minste blodproppene kalles "stumme blodpropper", disse tror vi kanskje må sees i sammenheng med luftforurensning. Får man mange av disse små blodproppene står man i fare for å utvikle demenssykdommer fordi de skader hjernevevet.

Rapporten er lagd av forskere fra Kræftens Bekæmpelse, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Århus Universitet og Frederiksberg Hospital.

Den baserer seg på daglige målinger av luftforurensningen i København fra 2003-2006. I samme tidsrom har man registrert samtlige innleggelser for slag på sykehusene i København. 7485 pasienter har deltatt i undersøkelsen som er publisert i European Heart Journal .