Varsler om fryktkultur i Nav

Usikkerhet og frykt skapt av ledere innad i Nav fører til dårlig behandling av brukerne, mener tidligere Nav-ansatt i Larvik.

NAV

Antallet serviceklager til Nav har økt kraftig på ett år, viser tall fra etaten.

Foto: Haavard Jangaard Strand / NRK

– Det er ekstremt å se hvordan byråkratiet har blitt gjeninnført i Nav. Hvordan ledere uten empati forgriper seg på brukerne verbalt og med vedtak i systemet. Jeg blir sint.

Terje Sivert Skaarhaug

Tidligere Nav-veileder Terje Sivert Skaarhaug, mener byråkratiet er gjeninnført i Nav og at brukerne er taperne.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Ordene kommer fra Terje Sivert Skaarhaug som tidligere var veileder i Nav Larvik. Han skulle egentlig ikke snakke om dette, for han signerte en taushetsavtale da han etter fjorten år i Nav-systemet sa opp i 2016.

Men etter å ha lest NRKs artikkel om 63 år gamle Wenche Crogh som mener saksbehandleren hun hadde hos Nav i Tønsberg behandlet henne krenkende og arrogant, valgte han å bryte løftet.

– Et minstekrav er å møte brukerne med tillit og respekt og være ærlige, sier Skaarhaug.

Økning i antall klager

Hos Nav er nettopp det målet, sier fungerende fylkesdirektør i Nav Vestfold, Hanne Knudsen Sedberg. Samtidig viser fjorårets statistikk fra Nav sentralt at på landsbasis er antallet serviceklager fra brukere mer enn doblet på ett år.

Under kategorien «Nav-ansattes oppførsel» topper Oslo listen med 121 klager. Sogn og Fjordane ligger helt i bunnen med to.

Vestfold havner på sjuendeplass med 43 klager. 28 av disse kommer fra mennesker som mener de har blitt møtt med uakseptabel språkbruk eller oppførsel.

– Jeg synes det er synd at vi har brukere som opplever at de ikke blir tatt på alvor eller møtes med forståelse på Nav-kontorene, sier Knudsen Sedberg.

Hanne Knudsen Sedberg

Hanne Knudsen Sedberg, fungerende direktør i Nav Vestfold, sier etaten kontinuerlig jobber med å forbedre seg.

Foto: Gitte Merethe Idås / NAV

Samtidig er hun opptatt av at det er viktig å få frem historiene slik at etaten har mulighet til å bedre seg.

Terje Sivert Skaarhaug har likevel ikke tiltro til systemet. Mye av skylden legger han på dårlig ledelse, og mener det fører til det han omtaler som fryktkultur innad i Nav.
Da han selv var veileder for brukere i Larvik, varslet han om nettopp dette.

Brukerne blir taperne

– Det var kontroll. Det var rigid.

Skaarhaug snakker om Nav-sjef i Larvik, Ulf Pedersen, som i en e-post svarer NRK at han ikke ønsker å kommentere Skaarhaugs uttalelser og tilføyer at tilbakemeldinger han får i medarbeiderundersøkelser er gode.

Varselet fra den tidligere Nav-veilederen ble vurdert eksternt av fylkesdirektøren, rådmannen og en arbeidsrettsadvokat. Internt var ledelsen og fagforeningen NTL på ballen.

Konklusjonen ble at varselet ikke fikk følger, forteller June Helen Berg som er hovedtillitsvalgt i NTL Nav i Vestfold og bisto Skaarhaug i saken.

– Min oppfattelse er at dette ble tatt på største alvor. Det ble gjort grundige undersøkelser og da fant vi ikke grunnlag for å gå videre, sier Berg.

June Helen Berg

June Helen Berg, hovedtillitsvalgt i NTL Nav i Vestfold

Foto: Privat

Skaarhaug sier det endte med at han ble presset ut av jobben og gikk med på å undertegne en taushetsavtale. Han skulle ikke snakke om arbeidskulturen han mener fører til at brukere kan bli dårlig behandlet.

– Lederne innfrir oppover i systemet og er redde for å gjøre noe galt. Det er frykt, og det er helt forferdelig. Den tapende part er de syke og arbeidssøkende menneskene.

Les også:

Byråkratisering

Toppen av systemet er Arbeids- og sosialdepartementet som Skaarhaug mener har skapt mer byråkrati i Nav og at dette igjen går ut over brukerne. Departementet svarer NRK i en e-post at det er innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform og at gode brukeropplevelser er en prioritert oppgave.

Det svaret godtar ikke den tidligere Nav-veilederen. Han holder fast ved at virkeligheten er en annen og etterspør dyktigere ledere og bedre behandling av dem som søker hjelp hos etaten.

Nå er han selv en av dem. For selv om han håpet taushetsavtalen skulle gi ham større sjanser til å få en ny jobb, helst i Nav, har han gått arbeidsledig siden oppsigelsen. På spørsmål om han derfor kan ha mer enn brukerne i tankene når han velger å bryte avtalen er svaret nei.

– Men jeg ser jo hva begrensningene er, og det er på tide at noen sier det høyt.