Varsler kaos og dårlig samarbeid

SKIEN (NRK) Statens vegvesen, politiet, og mattilsynet. Tre statlige etater med hver sin regioninndeling. Og det finnes mange flere eksempler. Flere er kritiske og frykter alvorlige konsekvenser av dårlig samhandling.

montasje 2

FRYKTER KAOS: Statens vegvesen, politiet, og Mattilsynet har alle sine egne regioner. Ingen av dem er like, og dette er bare tre eksempler av mange.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Stortinget må stoppe regionreformen, sier Geir Vinsand i NIVI analyse.

Analyseselskapet har brukt flere år på å analysere regioner og regionale sammensetninger.

– Det er en hel mengde ulike sammensetninger. Vi har sett på 38 statlige etater, blant dem er det 36 ulike regionsammensetninger. Og på Østlandet er det et rent kaos. Det skaper samordningsproblemer, sier Vinsand.

Geir Vinsand

Geir Vinsand i NIVI analyse tror alle de ulike regionsammensetningene vil gi samarbeidsproblemer.

Foto: Trond Vestre / NRK

Les også:

Ulike varianter

En region er ikke bare en region. Det finnes en mengde muligheter, og statlige etater har definert sine regioner svært forskjellig. På Østlandet er det spesielt mange varianter.

Statens vegvesen region sør omfatter Agder-fylkene, Telemark, Vestfold, og Buskerud. Politiets region Sør-Øst omfatter Telemark, Vestfold, og Buskerud. Mens Mattilsynet region Øst er satt sammen av Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark, og Oppland.

– Det er svært uheldig at det er administrative grenser mellom disse etatene. Og det er jo ikke bare disse. På Østlandet har alle statlige etater forskjellige inndelinger. Vi så hvilke problemer det ga 22. juli 2011. Det har ikke blitt bedre. Og med den nye regionreformen vil dette bli forsterket. Det er nesten ikke til å tro, sier Geir Vinsand i NIVI analyse.

Mangler Buskerud

I en politibil på vei ut på patrulje i Skien sitter Kari Nerum og Jan Erik Hagen. De to erfarne politifolkene har sett endringer komme og gå i politiet. Den nye politiregionen vil omfatte to regioner. Vestfold, Telemark på den ene siden og Buskerud som er en del av Vikenregionen med Akershus og Østfold.

politiet, skien

Jan Erik Hagen og Kari Nerum i politiet jobber i region Sør-Øst som omfatter Telemark, Vestfold, og Buskerud.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Med fylkessammenslåing mellom Vestfold og Telemark så mangler vi på en måte Buskerud. Det kan bli litt knotete for politiet og samarbeide med de nye regionene. Med like grenser så hadde det vært langt enklere for etatene og samarbeide, sier Kari Nerum.

Pia Paulsen

Seniorrådgiver i mattilsynet Pia Paulsen sier de er en del av en stor region.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Hos Mattilsynet i Porsgrunn i Telemark sitter Pia Paulsen. Hennes sjef jobber i Brumunddal i Hedmark. Region Øst i Mattilsynet strekker seg langt geografisk, fra Telemark til Hedmark.

– Tidligere var vi en region med Telemark, Vestfold, og Buskerud. Men så ble vi slått sammen med Hedmark og Oppland. Før vi endte på denne løsningen ble det sett på flere ulike varianter. Vi så også på hvordan andre etater er organisert, men for oss ble dette vurdert som det beste, sier seniorrådgiver i mattilsynet Pia Paulsen.