Hopp til innhold

Ulykke på E18 i Tønsberg

På E18 ved Stenbjørnrødtunnelen har det vært en møteulykke. Trolig ikke alvorlig personskade, opplyser politiet.

Det er veiarbeid på stedet og kjørefeltene er ikke fysisk adskilt.

Vegtrafikksentralen melder at E18 er stengt i begge retninger. Det er store trafikale utfordringer på stedet.

Politiet melder at skadestedet er uoversiktelig. Trolig er det fire kjøretøy som er involvert.

Bergingsbil er varslet. Politiet jobbet med trafikkavvikling og undersøker hendelsesforløpet.