Hopp til innhold

Trøbbel i Full City-etterforskningen

Mer enn ett år etter Full City-ulykken jobber fremdeles politiet med å ta ut tiltale mot trafikksentralen i Brevik. Grunnen er at trafikksentralen er underlagt Kystverket, som også er de som gir faguttalelser.

Full City

Politiet jobber fremdeles med å ta ut tiltale etter Full-City-havariet 31.juli i fjor.

Foto: NRK/Scanpix

Det var under uværet natt til 31. juli i fjor at det Panama-registrerte lasteskipet «Full City» grunnstøtte ved Såstein utenfor Langesund i Bamble. Politiadvokat Siri Kristin Karlsen mottok tidlig en anmeldelse av trafikksentralen i Brevik og deres rolle under grunnstøtingen.

Å etterforske saken har bydd på utfordringer, fordi hun ønsker et uhildet svar på hvorvidt mannskapet ved Brevik trafikksentral opptrådte i tråd med lover og regler.

– Problemet er at det ville vært naturlig å spørre Kystverket som har ansvar for Havne- og farvannsloven og praksis rundt dette. Men så lenge mulig ansvar kan strekke seg opp til Kystverket som er den rette instansen med fagansvar her. Så synes jeg det er problematisk å spørre dem om å gi en vurdering av eget arbeid, legger politiadvokaten til.

Har blitt en verkebyll

Siri Kristin Karlsen

Politiadvokat Siri Kristin Karlsen i Telemark politidistrikt, sier at saken har blitt en verkebyll for dem.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

For politiet i Telemark har saken blitt en verkebyll. Forsøk på å finne andre ekspertuttalelser enn fra Kystverket har ikke ført frem.

– Jeg synes det er en komplisert sak, så lenge jeg ikke har en fagetat som jeg kan hente råd hos. Det ville jeg normalt ha gjort i for eksempel arbeidsmiljøsaker. Der henvender jeg meg til Arbeidstilsynet. I sjøulykker henvender jeg meg til Sjøfartsdirektoratet. En slik etat har jeg ikke nå, så da blir det til slutt en verkebyll, sier Karlsen.

Da Full City grunnstøtte hadde det 1120 kubikkmeter tungolje om bord og rundt 300 tonn olje rant ut i sjøen. Oljeutslippet førte til tilgrising av kysten langs Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Opprenskningen har kostet omlag 250 millioner kroner. Karlsen mener det er viktig å etterforske bredt, slik at ansvaret kan legges på de rette personer.

– Nå ber vi Fiskeri- og Kystdepartementet om hjelp. Ber dem om råd om hvilken instans som kan bistå oss i slike saker som dette her.

Begrenset erfaring

Tidligere ble sjøulykker etterforsket av det tidligere instituttet med sjøfartsinspektøren. Siden 2008 har sakene havnet hos det lokale politiet. Politidistriktene har derfor begrenset erfaring i å etterforske sjøulykker. Karlsen tror at flere distrikter kan dra nytte av svaret fra Fiskeri og Kystdepartementet.

– For det gjelder ikke kun denne saken her. Det vil gjelde andre politidistrikt hvor det er los eller trafikksentral som er berørt. Så vil denne problemstillingen melde seg, sier hun.