Hopp til innhold

To av tre fedmeopererte får problemer

Kine Jarnæs Antonsen er likevel glad for at hun søkte om operasjon.

Kine Jarnæs Antonsen

Før fedmeoperasjonen var Kine Jarnæs Antonsen arbeidsledig. I dag har hun jobb på en kafé.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

En dansk undersøkelse viser at to av tre fedmeopererte opplever symptomer som gjør at de tar kontakt med helsevesenet i etterkant av inngrepet. Likevel oppgir de aller fleste at de føler seg bedre etter operasjonen.

Kine Jarnæs Antonsen

BIVIRKNINGER: Kine Jarnæs Antonsen har opplevd flere bivirkninger etter fedmeoperasjonen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kine Jarnæs Antonsen søkte om operasjon som 18-åring. Fire år senere ble den gjennomført. Hun kjenner seg godt igjen i statistikken som først ble omtalt av forskning.no.

Antonsen har opplevd bivirkninger som vitaminmangel, ujevnt blodsukker og svimmelhet. Men hun angrer ikke.

– Jeg vil si at mitt liv har blitt mye bedre. Å ta slankeoperasjonen har reddet meg på mange måter, sier hun.

Ikke overrasket

Leder ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, Jøran Hjelmesæth, forteller at tallene fra Danmark stemmer godt overens med inntrykket han har fra Norge.

– En operasjon vil alltid gi både virkninger og bivirkninger, men de fleste får det mye bedre etterpå.

Hjelmesæth nevner magesmerter, kvalme og forstoppelse som vanlige bivirkninger etter fedmeoperasjoner. Han mener det er viktig at pasienter foretar en grundig vurdering før man eventuelt bestemmer seg for å gjennomføre et slikt inngrep.

Jøran Hjelmesæth

VET LITE: Leder ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, Jøran Hjelmesæth, sier man fortsatt ikke vet alt om bivirkninger i forbindelse med fedmeoperasjoner.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Risikabelt

Selv om komplikasjonsrisikoen har gått ned siden man begynte med vektreduserende kirurgi for rundt ti år siden, forklarer Hjelmesæth at man fortsatt ikke vet alt om konsekvensene.

– Alle som blir operert må vite at vi fortsatt vet veldig lite om langtidsbivirkninger.

Han mener det er viktig at fedmeoperasjoner ikke blir sett på som en enkel utvei.

– Alle problemer løser seg ikke etter kirurgi. Du får god hjelp til å spise mindre, men du kan få en del plager og beholde noen av de plagene du allerede har.

Økt livskvalitet

For Antonsen ble operasjonen et vendepunkt. Som ung ble hun mobbet og var arbeidsledig. I dag ser ting lysere ut.

– Nå kan jeg bevege meg på en helt annen måte. Alt er mye lettere. Man har mulighet til å søke jobber man aldri hadde tenkt på før.