Hopp til innhold

Sykepleierstudenter: – Vi bør få lønn under utdanningen

SKIEN/ PORSGRUNN (NRK): Sykepleierstudenter mener de bør få lønn under utdanningen på lik linje med rørleggere og elektrikere. De hevder det vil rekruttere flere til yrket.

VIL HA LØNN: Sykepleierstudentene ved Høgskolen i Telemark har planen klar for hvordan helseministeren kan få flere til å velge yrket: – Gi oss jobb og lønn under utdanning, sier studentene.

Emilie Narvestad

Emilie Narvestad mener lønnet sykepleierutdanning vil bidra til at flere velger yrket.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Det kommer til å mangle flere tusen sykepleiere, leger og helsefagarbeidere om få år hvis ikke drastiske tiltak settes i verk. Det sa helseminister Bent Høie da han la fram sin sykehusplan i går.

Studentene selv mener bedre økonomiske kår under utdanningen vil føre til at flere velger seg til yrket.

– Jeg synes at sykepleierstudenter skal få lønnet praksis slik som rørleggere som går yrkesfaglig utdanning. Det mener jeg vil motivere flere studenter, sier Emilie Narvestad, sykepleierstudent ved Høgskolen i Telemark.

Medstudent Pernille Lauritz ønsker seg færre deltidsstillinger.

– Vi får jo håpe at vi får jobb når vi er ferdige, for det er jo ikke alltid at det er hundreprosentstillinger til oss, sier Lauritz til NRK.

Merker tidspresset

Pernille Lauritz

Sykepleierstudent Pernille Lauritz vil ha flere heltidsstillinger for sykepleiere.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Sykehuset Telemark har fått sterk kritikk av fylkeslegen for alvorlig feilbehandling av to pasienter som døde da det var stort overbelegg på Gastrokirurgisk sengepost.

– Det er av og til veldig travelt og ikke alltid like enkelt å ha oversikt når det ligger ni pasienter nedover i gangene her. Man føler jo at man ikke alltid strekker til, sier sykepleier ved avdelingen Marianne Kristensen, som sier det er et stort behov for sykepleiere fremover.

Ønsker bedre vilkår

Skal man sikre tilfredsstillende rekruttering av sykepleiere i framtida, tror sykepleierne det er tre ting som er avgjørende.

– Lønn, bedre arbeidsvilkår og bedre bemanning, sier sykepleier Klaus Tvedt ved Sykehuset Telemark.

– Lønn har mye å si i dagens samfunn, avslutter Kristensen.

Marianne Kristensen og Klaus Tvedt

Sykepleierne Marianne Kristensen og Klaus Tvedt ved Sykehuset Telemark tror bedre vilkår må på plass for at flere skal velge å bli sykepleiere i framtiden.

Foto: Anne Lognvik / NRK

NRK anbefaler