Hopp til innhold

Pasienter døde på avdelinger med sprengt kapasitet

SKIEN (NRK): Sprengt kapasitet ved Sykehuset Telemark kan ha ført til at pasienter har mistet livet. Fylkeslegen er ikke sikker på at pasienter får forsvarlig helsehjelp.

Tom sykehusseng på gangen

Når beleggsprosenten overstiger 95 prosent, øker risikoen for feilbehandling. Tallene ved Sykehuset Telemark er urovekkende høye, mener Fylkeslegen i Telemark.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– I hvert fall to pasienter døde på vakter da det var betydelig overbelegg på de avdelingene, og vi mener at de pasientene fikk helt inadekvat oppfølging fra legehold på de vaktene, sier fylkeslege i Telemark, Steinar Aase.

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase ved skrivebordet

Fylkeslege Steinar Aase sier pasientene som døde fikk inadekvat oppfølging.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Flere feil og mangler

De to pasientene som døde ble lagt inn med alvorlige, men uavklarte tilstander. Fylkeslege Aase har avdekket en rekke feil og mangler i behandlingen av pasientene.

– For den ene av de to pasientene ble det ikke gitt adekvat legeoppfølging. Pasienten lå lenge på legepost uten å få adekvat legeoppsyn, sier Aase.

– For den andre av pasientene fikk hun etter noe tid adekvat legetilsyn, men det tok etter vår mening litt for lang tid. Og så var det en del beskjeder om den sistnevnte pasienten som skulle vært gitt videre til neste vaktlag, men som ikke ble gitt.

Fylkesmannen finner altså grunn til alvorlig kritikk mot kirurgisk klinikk ved Sykehuset Telemark for behandlingen av pasienten.

Fra Fylkesmannen i Telemarks tilsynssak

Stort press på sykehuset

Etter det NRK kjenner til har det i lang tid vært et stort press på flere avdelinger med akuttbehov ved sykehuset. Mens Statens helsetilsyn ikke anbefaler en høyere beleggsprosent enn 85 prosent, har det i snitt vært på 120 over lengre tid ved disse avdelingene. Altså langt flere enn de har sengeplasser til.

– Når pasientene må legges i gangene, eller i bøttekott eller på badet og slikt, så er jo ikke dette plasser der det er beregnet å ha pasienter. Og hvis pasientantallet blir vesentlig høyere enn det som er planlagt, så kan det bli så mye å gjøre for personalet på vakt, at de pasientene ikke får adekvat pleie og heller ikke adekvat medisinsk tilsyn, sier Aase.

Sykehuset Telemark HF sin undersøkelse og behandling av pasienten var klart uforsvarlig, og derved pliktbrudd i henhold til spesialisthelsetjenesteloven. Det er avdekket en rekke feil og mangler. Det er også påvist brudd på regler om journalføring. Fylkesmannen ser alvorlig både på de medisinske feilene som er avdekket, og på at ikke sykehuset i større grad har tatt selvkritikk ved sin egen gjennomgang av saken. Det er også alvorlig at sykehuset overfor de pårørende frikjente sin egen handlemåte, før det hadde vært gjort en adekvat intern gjennomgang og uten at saken hadde blitt meldt til Statens helsetilsyn slik loven krever.

Fra Fylkesmannen i Telemarks tilsynssak

Ser ikke direkte sammenheng

Direktør ved Sykehuset Telemark, Bess Frøyshov, beklager overfor pårørende at det skjer feil ved sykehuset.

Bess Frøyshov

Sykehusdirektør Bess Frøyshov sier at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom dødsfallene og overbelegg ved sykehuset.

Foto: Lars Hansen / NRK

– Vi tar kritikk for de forhold vi bør ta kritikk for. Når det skjer feil er det ikke bra, og vi beklager også overfor de pårørende. Men så må vi også benytte anledningen til å lære av de feil vi gjør, så vi kan gjøre det bedre en annen gang, sier Frøyshov.

Sykehuset oppjusterer nå antallet senger på de aktuelle avdelingene som har hatt overbelegg over lang tid. Likevel ser ikke direktøren noen direkte kobling mellom overbelegg og feilbehandling.

– Jeg tror ikke man kan se at de to skadene vi hadde som førte til dødsfall, nødvendigvis har sammenheng med høyt belegg. Det tror jeg blir en for rask konklusjon, sier Frøyshov.

Fylkeslegen jobber med en større gransking av Sykehuset Telemark, og er bekymret for om pasienter får forsvarlig helsehjelp.

Pasientene skal føle seg trygge når de blir innlagt ved sykehus. Det skal ikke være grunn til å frykte at bemanningen er så lav at du ikke får den pleien, den oppfølgingen eller det legetilsynet som tilstanden trenger, sier Aase.