Svindlet Nav for 760 000 kroner

Mannen (35) må betale Nav en erstatning på over en halv million kroner etter å ha svindlet til seg over 760 000 kroner.

NAV

TO ÅR: Mann (35) svindlet Nav for nærmere 760 000 kroner i løpet av to år. Han mottok ytelser fra NAV på grunn av en bipolar lidelse. Ved siden av, jobbet han som selvstendig næringsdrivende.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

En 35 år gammel mann er i Nordre Vestfold tingrett dømt til syv måneders fengsel for å ha forledet ansatte hos Nav til urettmessig å utbetale seg rehabiliteringspenger og arbeidsavklaringspenger i perioden 13. januar 2009–31. desember 2011.

Samtidig som han fikk utbetalt 764.463 kroner fra Nav, hadde mannen også egen inntekt som selvstendig næringsdrivende.

Over en halv million i erstatning

Det er konstatert at mannen har mottatt ytelser fra Nav fordi det har vært vanskelig for ham å arbeide på grunn av en bipolar lidelse.

Retten har konkludert med at han var godt kjent med Nav-systemet, men arbeidet likevel som selvstendig næringsdrivende innen transportvirksomhet. Samtidig var han 100 prosent ufør.

Selv forklarer 35-åringen at han ikke arbeidet under denne perioden, men retten fester ikke lit til dette.

Retten understreker at som selvstendig næringsdrivende er man pliktig til å bokføre regnskap for virksomheten, men dette unnlot 35-åringen.

Nå må han betale Nav en erstatning på til sammen 523.110 kroner innen to uker fra forkynnelsen av dommen.

Mildere fengselsstraff

Retten har vektlagt at Nav-bedrageriet og bruddene på bokføringsloven er alvorlig lovbrudd.

– Nav-bedrageriet er rettet mot et system som i stor grad er basert på tillit, som tilsier at det reageres strengt i denne typen saker, skiver retten i sin vurdering.

I utgangspunktet tilsier straffen ett års ubetinget fengsel, men sakens liggetid og mannens bipolare lidelse har gitt betydning ved utmålingen av straffen.

Den tiltalte er dømt til fengsel i syv måneder, hvorav tre måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Den tiltalte må også betale saksomkostninger på 2 000 kroner.