Svindlet Nav for nesten én million kroner

En mann mottok over 900.000 kroner fra Nav mens han jobbet i eget firma. Ifølge han selv visste han ikke at det var straffbart.

NAV Tønsberg

UAKTSOMT: Mannen sa han ikke var klar over at det var ulovlig å motta penger fra Nav, samt tjene inn til egen inntekt.

Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

En mann i 60-årene er i Nordre Vestfold tingrett dømt til fem måneders fengsel for å ha mottatt penger fra Nav, mens han arbeidet i eget firma.

I perioden 2008 til 2012 var mannen i store deler sykemeldt, der han også var permittert fra selskapet i en periode. Her krevde han både sykepenger og dagpenger fra Nav, og mottok til sammen over 900.000 kroner.

Advokaten til den tiltalte, Helge Hjetland, sier at mannen ba seg frifunnet, da han var overbevist over at han ikke hadde gjort noe straffbart.

Grovt uaktsom

Mannen hadde et eget malerfirma der han arbeidet som daglig leder og styreleder. Han utførte lite malerarbeid selv, men sto for papirarbeidet. Han hadde også ansvaret for utbetalinger av lønn til de ansatte og seg selv.

På selskapet skal han ha tjent over 450.000 kroner hvert år i perioden han mottok penger fra Nav.

Hjetland forteller at hans klient idømmes for grovt uaktsomt trygdebedrageri, og at mannens forklaring var at han hadde fått veiledning fra både Nav og fra en regnskapsfører.

Anker dommen

Mannen er i tillegg til fengsel, dømt til å betale over 40.000 kroner i erstatning til Nav.

Hjetland legger til at hans klient ikke er fornøyd med dommen, og at han har anket saken.