Hopp til innhold

Får ikke tømme doen i sjøen

Fra 1. april neste år risikerer du bot eller fengsel om du drar på båtferie til den svenske skjærgården og tømmer septiktanken i sjøen.

Septitømmeren i Tønsberg havn er lite brukt.

Mange båteiere er positive til å tømme båtens septiktank på land, men de vil ha flere tømmemuligheter. Bildet er av tømmestasjonen i Tønsberg gjestehavn.

Foto: Fredrik Laland Ekeli

Sverige har innført en ny lov som forbyr båteiere å tømme septiktanken i sjøen. Loven skal gjelde fra 1. april neste år, og den omfatter hele Sveriges sjøterritorium .

Det betyr at du kan få bot eller fengselsstraff dersom du dumper kloakken i sjøen innenfor 12 nautiske mil fra svenskekysten.

Les også:

Terje Svendsen

Terje Svendsen er positiv til loven som innføres i Sverige. Han mener Norge kan gjøre det samme.

Foto: Jan Gulliksen / NRK
Mange slurver

– Det er mange som slurver med tømming av septiktanken. Jeg er en av dem, og det skjer fordi jeg ikke har tilgang til tanken fra dekk.

Det sier fritidsbåteier Terje Svendsen fra Fredrikstad. Han er likevel positiv til forbudet som svenskene innfører.

– Med krav om reinere natur skjerper vi oss alle sammen. Alle båteiere er interessert i en reinere skjærgård.

Vil ha glidende overgang

Generalsekretær Reidar Kjelsrud i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er skeptisk til forbudet i Sverige. Han sier til NRK.no at håndhevelsen av et slikt forbud må foregå smidig.

– Dette kan ikke håndheves voldsomt fra dag én. Det er for få tømmestasjoner og mange må bygge om båtene sine.

– For få tømmestasjoner

Reidar Kjelsrud

Reidar Kjelsrud i Kongelig Norsk Båtforbund mener at det ikke er forurensning, men overgjødsling som kan være problemet med mye septik i sjøen.

Foto: Kongelig Norsk Båtforbund

Ifølge Båtmagasinet må 58 000 svenske fritidsbåter bygges om innen 1. april. Det finnes mange eldre fritidsbåter her i landet også som må bygges om i større eller mindre grad dersom eieren tenker seg et opphold på svenskekysten etter at loven har trådt i kraft.

Reidar Kjelsrud understreker at KNBF er positiv til tiltak som fører til at båtenes septik tømmes i landbaserte anlegg.

– Men da må det opprettes flere tømmestasjoner. Og her i landet har vi altfor få av dem. For eksempel er det bare en håndfull slike stasjoner i Oslofjorden som jo er et område med svært mye fritidsbåter.

– Musepiss i havet

Konstruktører, importører og forhandlere er medlemmer av båtbransjeforbundet Norboat. Administrerende direktør Erlend Prytz i Norboat kjenner ikke den nye loven i Sverige i detalj, men han har ikke noe til overs for et forbud.

– Dette er litt som å rope ulv, ulv. Jeg ser ikke det helt store behovet for et slikt forbud så lenge man kan tømme septiken i sjøen minimum 300 meter fra land.

Prytz mener regelverket er godt nok og at det ikke dreier seg om store mengder septik.

– Her snakker vi bokstavelig talt om musepiss i havet.

Utfordring for eldre båter

Finland har hatt et lignende forbud i mange år. Nå kommer svenskene etter, og hva om det innføres et forbud i Norge også? Burde ikke båtbransjen og konstruktørene sørge for en standardisering av tilkoblingsutstyr på nye båter? Greit nok, sier Prytz.

– Men vi må huske at mange har eldre båter, og det er særlig dem som møter en utfordring om de akter seg på båtferie til Strømstad eller andre deler av svenskekysten etter 1. april. Sterke restriksjoner kan bli nærmest umulig å gjennomføre. Det er synd at svenskene legger hindringer i veien for båtturister til Sverige på denne måten.

Forbud i nasjonalparker

Det er ikke helt korrekt at Norge ikke har totalforbud mot tømming av septik i sjøen. For både i Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark står det svart på hvitt i forskriftene at «Det er forbudt å tømme kloakkvann i sjøen». Forvalter Bjørn Strandli i Færder nasjonalpark bekrefter dette.

– Det er riktig. Men vi innser at mottakssystemet for kloakk fra båter ikke er godt nok i dag. Vi har valgt å legge det inn i forskriftene siden de skal gjelde for lang tid fremover, men vi jobber for å få bygd ut flere tømmestasjoner.

Iselin Hytten

På Vallø Marina har det vært tømmestasjon for septiktanker siden 2002. Det setter mange båteiere pris på, sier Iselin Hytten ved marinaen.

Foto: Jan Gulliksen / NRK