Streiken ved Skagerak er over

Utdanningsforbundet har blitt enig med NHO Abelia om en tariffavtale som gir lærerne samme lønns- og arbeidsvilkår som i offentlige skoler.

Skagerak International School

TILBAKE: De 370 elevene på skolen kan nå få undervisning igjen – og oppfølging av lærerne.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

De får også fortsette med Statens Pensjonskasse ut 2022.

36 lærere har streiket i to uker. Nå opplyser Utdanningsforbundet at undervisningen vil starte opp som normalt etter påske.

Utdanningsforbundet skriver på sin nettside at de har inngått en landsdekkende tariffavtale med NHO/Abelia, som etter hvert også kan være aktuell for andre privatskoler som er organisert i Abelia.

– Det vi er enige om sikrer lærerne ved Skagerak lønns- og arbeidsvilkår som i offentlige skoler, inkludert pensjon. Samtidig har vi løst hindringene som har ligget i veien for å inngå en landsdekkende avtale med Abelia, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet ønsket en tariffavtale direkte med den private skolen, mens skolen mener avtalen måtte være mellom skolens organisasjon, Abelia, og Utdanningsforbundet.

36 av 50 lærere gikk ut i streik 23. mars.

– En gledens dag

Direktør ved skolen, Hans Jørgen Firing er glad for at streiken er over, men mener alle partene i saken er tapere.

– Når vi er i en streik som går over to uker, er det en belastning for både lærere, elever, administrasjon og foreldre. Men det er en gledens dag at det nå er over.

Elevene var bekymra for manglende oppfølging og undervisning før eksamen. Har de grunn til det?

– Nå er lærerne tilbake og vil være tilgjengelig for elevene sine. Jeg tror det skal ordne seg på en veldig fin måte for elevene, sier Firing.