Støtter forslag om politiattest i eldreomsorgen

– Det er en måte å sile ut de som ikke bør jobbe i eldreomsorgen på, sier ordfører.

Hjelpepleier i hvit uniform mater eldre mann med smekke på.

POLITIATTEST: Tønsberg og Horten kommune støtter forslag om politiattest i eldreomsorgen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Forslaget om å kreve politiattest for ansatte i helse -og omsorgstjenesten kom fra Helse- og omsorgsdepartementet i september i fjor. Tønsberg og Horten kommuner støtter forslaget.

– Vi vet jo det er tilfeller der det har blitt begått overgrep mot eldre, så dette er en måte å sile ut de som ikke bør jobbe i eldreomsorgen på, sier ordfører i Horten kommune, Are Karlsen.

Are, Karlsen, ordfører Horten kommune

STØTTER FORSLAG: Are Karlsen, ordfører i Horten kommune ønsker krav om politiattest i eldreomsorgen.

Foto: © Werner Anderson

Han forteller at når saken var til politisk behandling hos dem, hadde de en stor diskusjon på om de skulle velge å støtte forslaget.

– Vi var inne på at vi vil prøve å unngå å ekskludere for mange fra arbeidslivet, men til slutt kom kommunestyret frem til at sikkerheten til de eldre som mottar hjelp fra kommunen ble avgjørende, sier han.

Sårbar gruppe

Også Tønsberg kommune har valgt å støtte forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– De eldre er en sårbar gruppe. Å kunne hente inn en slik politiattest vil kunne ha en forebyggende effekt, der vi kan luke ut de som tidligere har utøvd vold eller begått andre alvorlige overgrep, sier Astrid Holwech, senior rådgiver i fagenhet helse- og omsorg i Tønsberg.

Gullik Dokken

TRENGER FOLK MED PLETTFRI VANDEL: Det mener virksomhetsleder i hjemmesykepleien, Gullik Dokken.

Foto: PRIVAT

Ansatte i hjemmesykepleien er blant dem som eventuelt vil måtte vise en politiattest, blir ​forslaget vedtatt. Virksomhetsleder i hjemmesykepleien Tønsberg, Gullik Dokken, mener det er et behov for et slikt krav.

– Vi i hjemmesykepleien jobber ute i brukernes hjem. Da er det viktig at vi har ansatte som har rent mel i posen. Vi trenger folk med plettfri vandel, sier han.

Han legger til at det allikevel ikke må bli en hvilepute, men at det er ett, blant flere tiltak for å sikre at de som er i tjeneste har gode hensikter.

Obligatorisk for alle

I høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet stilles det også spørsmål om kommunene skal kunne velge å kreve politiattest ved ansettelse. Dette er en løsning Are Karlsen ikke har tro på.

– Det er viktig at det blir likt for alle kommunene. Det skal ikke være sånn at hvis du har begått kriminelle handlinger og ikke får jobb i en kommune, så kan du søke jobb i en annen kommune som ikke krever politiattest, sier han.