Hopp til innhold

Storøvelse skal forhindre slike tilstander

70 nasjoner er invitert når en av de største olje- og kjemikalievernøvelsene i Europas historie går av stabelen i Langesund til høsten.

Sjøfugl tilsølt av olje fra Full City

OLJESØL: De fleste husker sjøfuglene som ble tilgriset av olje sommeren 2009, da skipet Full City gikk på grunn utenfor Langesund.

Foto: ÅSMUND ISAKSEN / SCANPIX

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

SCOPE 2017 heter øvelsen, og den skal gjennomføres for å styrke europeisk samarbeid ved håndtering av en stor, forurensende sjøulykke.

Øvelsen er omfattende, og fokuserer på hva som skal gjøres ved akutt forurensning med olje eller andre skadelige stoffer.

To skip kolliderer

Leder for interkommunalt utvalg for akutt forurensning i Telemark, Morten Meen Gallefoss, sier scenarioet som skal utspille seg under øvelsen er at to skip kolliderer.

– Vi kommer til å få et scenario der last, olje og kjemikalier lekker ut i sjøen og vi får påslag på land som kan true befolkningen, sier han.

Morten Meen Gallefoss

300 INVOLVERTE: IUA-leder i Telemark, Morten Meen Gallefoss, forteller at rundt 300 personer vil delta i øvelsen.

Foto: Susanne Flølo / NRK

– Det er mange momenter vi skal trene, og vi skal også trene på nattoperasjoner. Ikke minst blir det testing av de internasjonale avtalene vi har, legger han til.

Kystverket har søkt EU om støtte til denne øvelsen, og har fått en million euro. Det tilsvarer rundt ti millioner kroner.

Lærdom fra Full City-ulykken

Målet er å bli bedre på å håndtere store hendelser på sjøen. Med Full City-ulykken fra 2009 friskt i minnet, er det ikke vanskelig å sette seg inn i at det man øver på plutselig kan bli virkelighet.

Meen Gallefoss trekker fram følgende når han får spørsmål om hva de har tatt med seg av lærdom fra Full City-ulykken:

– At det viktigste er å få på plass tilstrekkelig med ressurser i løpet av kort tid, og ha gode planer for hva vi skal gjøre i en slik situasjon, sier han.

SCOPE 2017 blir gjennomført fra 25.-29. september. Det blir aktivitet både på vannet og på land.

– Vi kommer til å bruke helikopter, og det kommer til å bli en del fartøy på sjøen. I tillegg blir det mye folk. De fleste hotellene her i fjorden er fylt opp disse dagene allerede, sier IUA-lederen.