Storaksjon mot ulovlig hyttebygging

Fra 1. juli ble det innført strengere straffer for bygging i strandsonen. I dag startet politiet, i samarbeid med Økokrim, en gjennomgang av hvor utbredt dette er.

Storaksjon mot ulovlig bygging

Politiet og Økokrim startet i dag storaksjonen mot ulovlig bygging i strandsonen.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Her vi står nå er et eksempel på et sted vi må undersøke, sier konstituert statsadvokat i Økokrim, Tarjei Istad.

Vi befinner oss ved en moderne hytte i Kragerøskjærgården i Telemark. Her er det bygd en ny, stor brygge med kunstig strand. Tips gjør at politiet og Økokrim vil sjekke stedet nærmere. Og nettopp tips har de fått mye av i det siste.

– Folk er veldig opptatt av dette. Vi har fått masse henvendelser fra publikum, som er opptatt av at de få ikke skal ødelegge for de mange. Vi ser etter ting som er bygd uten at det er søkt om. Som plattinger, planneringer, brygger, moloer og kunstige sandstrender, sier han.

Slår hardt ned på lovbrudd

Knut Kolloen

Politiinspektør Knut Kolloen lover at de vil slå hardt ned på denne typen lovbrudd.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

I tre dager kjører de på med en storaksjonen, i samarbeid med kommune og fylkesmann. Politiinspektør Knut Kolloen vil med dette gi et signal til alle eiere i strandsonen om at de slår hardt ned på denne typen lovbrudd.

– Vi har grunn til å tro at det er en del ulovlige bygg i strandsonen. Nå kartlegger vi for å se om den mistanken vi har er riktig.

Det var 1. juli at de nye strafferammene trådte i kraft. I verste fall risikerer man inntil to års fengsel og fra 100.000 kroner i bøter hvis man bygger ulovlig.

– Så håper vi at de nye strafferammene gjør at det blir ytterligere fokus på det, og at de som har eiendom i strandsonen respekterer dette. Vi kommer til å ha stor fokus på dette, sier Kolloen.