Sp støtter kamp mot ulovlig bygging

Senterpartiet støtter Ap-politiker som går til kamp mot ulovlig bygging i Levanger.

Levanger sentrum sett fra en paramotor
Foto: Jan Tore Nordstad

Arbeiderparti-politiker Olav Strid foreslår for kommunestyret i Levanger at det ansettes en person som kun skal ha ansvar for ulovlig oppsatte bygg i kommunen.

- Det er prisverdig at han tar opp saken. Dette har vi også tatt opp i plan- og utviklingskomiteen, sier leder i dette utvalget, Alf Magnar Reberg.

Mye ulovlig bygging

- Det foregår en god del ulovlig bygging. Åsenfjorden i Levanger er et eksempel på et område som har hatt en hel del uheldig byggeaktivitet, sier Reberg.

Eksemplene på at folk tar seg til rette i Levanger er mange, forteller han.

- Det settes opp anneks, naust, flytebrygger, balkonger og anlegges stier uten at alt er godkjent av Levanger kommune. Medlemmer i plan og utviklinmgskomiteen har vært på befaring og sett mange eksempler på ulovlig byggeaktivitet, sier Reberg.

Han legger til at mye ser fint ut.

Alf Magne Reberg

Alf Magnar Reberg

Foto: Levanger kommune

Kommunen må gripe inn

- Noen ganger ser vi at det er ressurssterke mennesker som fra før har dyre hytter som tar seg til rette, sier lederen i Plan og utviklingskomiteen, Alf Magnar Reberg. Onsdag blir saken kun drøfta i kommunestyret i Levanger.

Han håper saken kan bli tatt opp til endelig politisk behandling senere, og støtter forslaget om å ansette en person som i en periode kan rydde opp i mange ulovlige byggesaker i kommunen.

Ny og strengere bygningslov

Den nye plan- og bygningsloven som trer i kraft 1. juli legger opp til at kommunene skal ha mer tilsyn enn tidligere, sier bygg- og justisleder hos fylkesmannen, Sissel Slapgård.

Hun har tidligere informert kommunene om at de bør foreta tilsyn, og så mange at aktørene ikke skal føle seg sikker på om det blir kontroller.