Sprøytebruken har gått ned

Sprøytenarkomane i Tønsberg setter færre sprøyter i uka nå enn tidligere. Det kommer fram i brukerundersøkelser Feltpleien har gjort.

Sprøytebruk

Sprøytebruken har gått ned, viser tall fra Feltpleiens brukerundersøkelser . (Illustrasjonsfoto)

Foto: Erlend Aas / Scanpix

I mange år har narkomane fått helsehjelp på Feltpleien i Tønsberg. På helsestasjonen for sprøytebrukere i Stoltenbergsgate er to sykepleiere på jobb daglig. De hjelper narkomane med blodprøver, vaksiner og sårstell.

Joachim Lund

Joachim Lund mener at ordningen med gratis engangssprøyter bidrar til at narkomane ikke blir smittet av hepatitt og andre sykdommer.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Her får narkomane også gratis engangssprøyter fordi deling av sprøyter med andre øker risikoen for smitte av hiv, hepatitt A, B og C og andre sykdommer.

Erlik Norge-selger Joachim Larsen bruker metadon, men henter også av og til sprøyter på Feltpleien.

– Jeg bruker sprøyter. Jeg går på medisiner, men sprekker i ny og ned, sier han mens han er på vei til sin faste salgsplass.

Feltpleien i Tønsberg

Kristine Fritzø og Gina Monstad tar imot narkomane på Feltpleien i Tønsberg.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Han tror mange sprøytenarkomane hadde blitt syke om de ikke hadde fått tak i gratis engangssprøyter.

Færre oppsøker Feltpleien

Fem personer er innom Feltpleien mot slutten av den dagen vi er på besøk. Men flere narkomane var innom Feltpleien for noen år siden. Ifølge en rapport fra Feltpleien ble det delt ut nesten 190 0000 engangssprøyter i 2007. I fjor delte de ut i underkant av 125 000 sprøyter.

Stian Aas

Avdelingsleder for Feltpleien, Stian Aas, har sett at de deler ut færre engangssprøyter.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Avdelingsleder for Feltpleien og Lar-utleveringen Stian Aas i Tønsberg kommune synes tallene er positive.

– Dette er iallfall gode indikasjoner på at antall personer som injiserer narkotiske stoffer har gått tilbake de siste årene, sier Stian Aas.


Færre sprøyter i uka

I brukerundersøkelser foretatt av Feltpleien kommer det fram at sprøytenarkomane setter færre sprøyter i uka nå. Mens 90 prosent svarte at de satte sprøyter hver dag i 2004, var andelen gått ned til 35 prosent i 2012.

En årsak til at sprøytebruken har gått ned i perioden 2007-2013, kan være at flere narkomane har fått medisiner, mener Stian Aas. Han sier at personer som får legemiddelassistert rehabilitering (Lar) har steget med rundt 300 prosent i samme periode.

– Lar har blitt mer tilgjengelig. Det har også medvirket til at problemene som kommer med bruken av sprøyter og narkotika har blitt mindre, sier Stian Aas.

Panteordning

Feltpleien har også en panteordning med sprøyter. Den går ut på at folk som leverer inn brukte sprøyter får flere nye sprøyter tilbake, enn de som ikke har levert tilbake de brukte.

Brukte sprøyter

Narkomane leverer tilbake brukte sprøyter og får nye engangssprøyter tilbake

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Cirka 85 prosent av sprøytene blir levert tilbake til Feltpleien. Men selv om narkomane får gratis sprøyter, blir sprøyter brukt om igjen i Tønsberg.


– Ja, det hører vi forekommer stadig vekk. Mange er i en livssituasjon som er preget av desperasjon, likegyldighet og er ukritiske når de setter sprøyter. Men det er viktig at vi er der. Dermed kan vi gi folk informasjon og mulighet til å forhindre smitte av hiv og virusinfeksjoner. Vår informasjon har ført til at personer som bruker sprøyter har endret holdningene til sprøytebruk og hvordan de tar vare på seg selv, sier Stian Aas.

Engangssprøyter

Mens utdelingen av engangssprøyter har gått ned, har antall sårstell hos Feltpleien holdt seg stabilt de siste fire årene.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK