– Vi er så heldige

Slik har sykehjemmet jobbet for å bedre pasientenes hverdag.

Helseminister på Nygård Sykehjem

SANDEFJORD: Tirsdag besøkte helseminister Bent Høie Nygård sykehjem for å høre mer om legemiddelgjennomgangen.

Foto: Helena Rønning / NRK

Etter positive resultater av pilotprosjekter i flere kommuner, vil helseminister Bent Høie nå innføre en ny ordning ved alle sykehjem i landet.

Blant sykehjemmene som har vært med på piloten, finner vi Nygård sykehjem i Sandefjord. Siden 2010 har de drevet en systematisk gjennomgang av hvilke legemidler pasientene går på.

En lege, en farmasøyt og de ansatte ved sykehjemmet går hvert halvår gjennom legemiddelbruken til hver pasient.

Bedre kontroll, økt kunnskap om diagnoser og kjennskap til pasienten, er bare noen av de positive resultatene.

– Vi er så heldige som fikk være med på en pilot der vi kunne tenke på hvordan vi skulle få til en bedre behandling, mer kontroll og en bedre hverdag for pasientene, sier sykepleier Solfrid Lie.

Hun er en av dem som har lengst erfaring i arbeidet med legemiddelkontroll i Norge og har hele tiden jobbet tett med lege Bjørn Schreiner.

Sju legemidler daglig

I snitt bruker sykehjemspasienter i Norge sju legemidler daglig.

Etter fem år med systematisk gjennomgang hvert halvår på Nygård sykehjem, er ikke dosene blitt mye mindre, men kombinasjonene er bedre tilpasset, bivirkninger er observert og pasientsikkerheten er blitt bedre.

– Det har blitt en veldig kvalitetsforbedring, sier sykepleier Solfrid Lie.

Sykepleier Solfrid Lie, Nygård sykehjem

KVALITETSFORBEDRING: Sykepleier Solfrid Lie synes det har blitt en stor forbedring etter at legemiddelgjennomgang ble innført.

Foto: Helena Rønning / NRK

Lege Bjørn Schreiner legger til at de har funnet ut hvilke medikamenter og doseringer som er riktige for den enkelte pasienten.

– Det ble en reduksjon fra rundt 6,7 medikamenter i gjennomsnitt, til 6,1, sier han.

Alle sykehjem

Denne uken sendte regjeringen ut et høringsutkast om en ny forskrift. Den sier at alle sykehjem skal gjøre en slik gjennomgang som Nygård sykehjem har drevet med de siste årene.

Bent Høie håper at pasienter og beboere vil oppnå bedre helse og større mestring gjennom korrekt legemiddelbruk.

– Vi vet at en av tre som bor på sykehjem i dag får ett eller flere legemidler for mye, sier Høie.

Vi hører at det er tidkrevende og ressurskrevende å gjøre det, hva tenker du om å implementere det i hele landet?

– Noe av erfaringen fra de kommunene som har gjort det, er at resultatene er positive i form av at det kreves mindre pleiefaktor og legemiddelkostnadene går ned. Så dette er god samfunnsøkonomi for kommunen.