Hopp til innhold

Bekymret for at politiet ikke prioriterer rus på videregående: – Lett å få tak i hvis man vil

Hasj og kokain brukes i skoletida, forteller elever. Men mange steder kommer ikke politiet når skoler ringer om rusbruk.

Thor Heyerdahl videregående skole

TILGJENGELIG: – Det er lett å få tak i rusmidler hvis man vil, sier Selma Maria Balaban, elevrådsleder ved Thor Heyerdahl vgs., Elias Hegg Vestli, Theodor Juul Caspersen, og Mathilde Chetwynd Eikeland.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg hørte en som sa at det tar 10 minutter å få tak i rusmidler på skolen. Det tror jeg stemmer. Alle kjenner en som kjenner noen, sier Mathilde Chetwynd Eikeland.

Hun går på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik med over 1600 elever.

Elevene forteller at hasj og kokain brukes i skoletida.

– Det er lett å få tak i rusmidler hvis man vil, sier elevrådsleder Selma Marie Balaban.

Elever ved Thor Heyerdahl vgs. Elevrådsleder Selma i forkant.

De fleste bruker ikke narkotika, men rusmidlene er tilgjengelig, og spesielt i russetida, mener elevene ved Thor Heyerdahl videregående skole.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Skolene må følge opp selv

I fjor viste Ungdata-undersøkelsen for Oslo at andelen som sier de har brukt kokain, er tredoblet siden 2018.

Flere skoler NRK har vært i kontakt med opplever også at unges holdninger til rus har blitt mer liberale.

Samtidig er ikke politiet på skolene som før.

Endringen kom med Riksadvokatens presisering av ransaking i saker om bruk av narkotika i 2021, og tre dommer i Høyesterett i 2022 med mildere straff for narkotika til eget bruk.

Videregående skoler merker at politiet ikke lenger kommer når de ringer om bekymring eller mistanke om rus i skoletida.

– Vi ser at vi er mer alene om å ta tak i de bekymringene vi eventuelt har, sier leder av elevtjenesten ved Thor Heyerdahl skole, Monica Gjertsen Steinbakken.

Hun påpeker at de har god dialog med politiet, men:

– Politiet her sier at på små brukersaker, så kommer de ikke på skolen.

Monica Gjertsen Steinbakken, leder Elevtjenesten ved Thor Heyerdahl vgs.

Monica Gjertsen Steinbakken, leder av elevtjenesten ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Endringen har fått konsekvenser for alle videregående skoler, mener hun.

Ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg har rektoren ringt politiet når de har hatt mistanke om funn av narkotiske stoffer eller ting som knyttes til bruk.

– Da må jeg dessverre si at politiet ikke kommer, sier rektor Bård Rune Landa.

Bård Rune Landa, konstituert rektor på Greveskogen vgs.

Bård Rune Landa, konstituert rektor ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg.

Foto: Andreas Jacobsen Molvig / NRK

Flere videregående skoler andre steder i landet har samme opplevelse.

Dette gjelder blant annet skoler i Akershus og Trøndelag fylkeskommuner.

Kommer hvis det skapes utrygghet

Politiet skal henvise til helsevesenet og kommunale hjelpetiltak når det gjelder barn og unge, sier Orhan Emeci.

Han er seksjonsleder ved felles enhet for forebygging i Sør-Øst politidistrikt.

Orhan Emeci, Sør-Øst politidistrikt.

Orhan Emeci, seksjonsleder ved felles enhet forebygging i Sør-Øst politidistrikt

Foto: HANS PHILIP HOFGAARD / NRK

Derfor vil det ikke utgjøre noen forskjell om det er andre enn politiet som avdekker rusbruken, mener han.

Hvis en hendelse med rusbruk bidrar til at det skapes utrygghet, kommer politiet, sier Emeci.

Skolene har selv et ansvar for å forebygge og følge opp rusbruk, viser Emeci til.

Les også Diskuterte ungdomsvold med politiet i Kristiansand

Ikke prioritert

Bakgrunnen for Riksadvokatens presisering av lovverket i 2021 var behovet for å avklare når politiet kan ransake i saker om narkotikabruk.

Å avdekke mindre alvorlige narkotikalovbrudd er ikke blant riksadvokatenes landsdekkende prioriteringer, svarer statsadvokat Alf Butenschøn Skre hos Riksadvokaten.

I stedet har man heller funnet grunn til å fokusere på den organiserte og alvorlige narkotikakriminaliteten, kommenterer han.

Elever ved Thor Heyerdahl vgs.

Elevene tror at det kan være lettere for unge å si ifra om rusproblemer når de får hjelp framfor straff.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Positive til endring

Elevene i Larvik mener endringen også kan være positiv for å hjelpe de som sliter.

Samtidig er de bekymret for medelever når rusmidler er så tilgjengelig.

– Det er vondt å tenke på at Larvik er en liten by og har én videregående skole der folk faktisk kan ta rusmidler eller få tak i det, sier Balaban.