Hopp til innhold

Skolen ansatte eks-politi for å forebygge rus: – Vi er en liten bremsekloss

Da den videregående skolen opplevde at de var mer alene om å håndtere bekymringer for rus, tok de selv grep.

Thor Heyerdahl vgs i Larvik har fått de to tidligere politibetjentene Nils Gøran Tollefsen og Trude Løkken.

PÅ JOBB: Med sin bakgrunn fra narkotikaforebygging i politiet har Trude Løkken og Nils Gøran Tollefsen et eget blikk for å følge med på rusbruk blant unge.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi kan tulle med det, men det er jo fælt å si at nå er det jo vi som jobber her som har oversikt over ungdom, ikke politiet, sier Nils Gøran Tollefsen.

Han og kollega Trude Løkken jobbet med narkotikaforebygging i politiet før de ble pensjonister.

Nå er de ansatt i et eget miljøteam på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik.

Der har de et ekstra blikk på rusbruk blant elever.

– Vi legger en liten hindring. Det er noen som følger med hvis de går inn på en do. Vi kan ikke endevende sekken deres, men vi er en liten bremsekloss, sier Tollefsen.

Sak om rusbruk og skolenes økte ansvar, her med de to tidligere politibetjentene som er ansatt ved Thor Heyerdahl vgs.

De tidligere politibetjentene Trude Løkken og Nils Gøran Tollefsen har daglige runder på skolen for å følge med.

Foto: Lars Tore Endresen

Mer alene om rusproblematikk

Politiet kommer ikke lenger når videregående skoler ringer om elevers rusbruk, erfarer skoler flere steder i landet.

Skolen i Larvik er blant dem som opplever at de får mindre hjelp hvis de er bekymret.

– Vi har god dialog med politiet, men vi ser at vi er mer alene om å ta tak i de bekymringene vi eventuelt har, sier leder av elevtjenesten ved Thor Heyerdahl skole, Monica Gjertsen Steinbakken.

Eksempler på vaping-utstyr som er funnet ved Thor Heyerdahl vgs.

Dette er eksempler på noe av det som er funnet på skolen i Larvik. Vaping kan også brukes til å røyke THC, som er virkestoffet i cannabis.

Foto: Lars Tore Endresen

Etter koronapandemien opprettet skolen et eget miljøteam.

Grunnen var en bekymring for at ungdom kom til å merke at de hadde vært mye hjemme.

De har blitt inspirert av flere skoler, både i Skien og Oslo, som har liknende tiltak.

I nabobyen Sandefjord har den videregående skolen også hatt pensjonerte politifolk i skolemiljøet.

For skolen i Larvik er erfaringen til eks-politibetjentene nyttig for å få et godt og trygt skolemiljø.

– Å følge med på rus i skoletida er en del av det, sier Steinbakken

Les også Elevane ba om betre undervisning – skulen svara med «Sex, drugs and rock'n'roll»

Bandet Byting framfor elevane ved Vest-Telemark vidaregåande

Romantiserer rus

Det har også skjedd en endring i holdningen til rus blant unge de siste årene, opplever flere skoler.

– Det utfordrer oss ved at relativt store elevgrupper romantiserer miljøer rundt rus, sier rektor ved Greveskogen i Tønsberg, Bård Rune Landa.

Bård Rune Landa, konstituert rektor på Greveskogen vgs.

Bård Rune Landa, konstituert rektor ved Greveskogen vgs. i Tønsberg, opplever at holdningen til rus blant unge har endret seg.

Foto: Andreas Jacobsen Molvig / NRK

Bekymringer fra flere videregående skoler i Vestfold har ført til at fylkeskommunen nå har laget en egen rutine for at skolene skal vite hvordan de skal følge opp rusbruk.

Politiet svarer at de prøver å være til stede på skolene, men at flere aktører har ansvar for rusforebygging.

Politiets utgangspunkt er å bygge relasjoner med ungdom, sier Orhan Emeci, seksjonsleder ved felles enhet for forebygging i Sør-Øst politidistrikt.

– Vi jobber trygghetsskapende gjennom dialog og informerer om politiets rolle og ansvar, sier han.

Orhan Emeci, Sør-Øst politidistrikt.

Orhan Emeci, seksjonsleder ved felles enhet for forebygging i Sør-Øst politidistrikt.

Foto: HANS PHILIP HOFGAARD / NRK

Andre steder i landet, som i Telemark og Vestland, er politiet fortsatt tett på skolene.

Her har de videregående skolene egne politikontakter.

For politiet er det viktig å ha god kontakt med skolene for å forebygge, mener Tor Ragnar Steffensen.

Han er leder for forebyggende enhet i Sør-Øst politidistrikt i Telemark.

– Vi følger opp alt vi kan innenfor regelverket. Vi har fått noen begrensninger som vi forholder oss til, men vi støtter opp så godt vi kan likevel, sier Steffensen,

Tor Ragnar Steffensen, leder for forebyggende enhet i politiet Sør-Øst.

Tor Ragnar Steffensen, leder for forebyggende enhet i Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Politiet tar gjerne lunsjen i kantina for å være til stede, forteller han.

– Vi oppsøker skolene og ønsker å være en naturlig del av skolemiljøet, sier Steffensen.

Vet at de er der

Politidirektoratet viser til at ansvaret med rusforebygging ligger hos flere enn politiet.

Men politiet deltar i samarbeid med kommunene, som politiråd og SLT, påpeker seksjonssjef Kristin Elnæs i Politidirektoratet.

Der kan man ta opp spørsmål om samarbeid, og avklare hvem som har ansvar for ulike oppgaver knyttet til rus blant elever, viser hun til.

Politiet jobber både forebyggende og i straffesakssporet, og politiet er svært bevisste på hvilket spor det arbeides etter, legger hun til.

Elever ved Thor Heyerdahl vgs.

Elevene ved Thor Heyerdahl vgs. synes det er fint å ha et miljøteam på skolen. Fra venstre Mathilde Chetwynd Eikeland, Theodor Juul Caspersen, Elias Hegg Vestli, og Selma Maria Balaban,

Foto: Lars Tore Endresen

Elevene på Thor Heyerdahl vgs. tror miljøteamet på skolen hjelper med å forebygge rusbruk.

– Selv om man ikke nødvendigvis har et kjempestort forhold til dem, ser man dem og vet at de er der. Det får meg til å føle meg ganske trygg, sier Theodor Juul Caspersen.

Les også Diskuterte ungdomsvold med politiet i Kristiansand