– Vi må ikke glemme de varme hendene

Leder av eldrerådet i Tønsberg, Oddbjørn Hagen, er skeptisk til en ny teknologi innen eldreomsorgen.

Bente Bang Eriksen og Giraffen som sørger for virtuell kontakt med hjemmetjenesten.

NRK.no møtte Bente Bang Eriksen da hun forsøkte den såkalte giraffen. – Du ser den du snakker med, og det er fint. Den erstatter ikke et fysisk besøk, men er mye hyggeligere enn telefon, sa hun.

Foto: Aina Indreiten

Forrige uke fortalte NRK.no om at Nøtterøy er en av fire kommuner i Norge som er valgt ut til å teste tjenesten som har fått navnet Victorya Home.

Ved hjelp av en rullende monitor koblet til Skype, kan brukerne ha kontakt med både hjemmetjenesten og familien gjennom et virtuelt besøk. Teknologien skal sørge for overvåking og sikkerhet for eldre brukere, og legge til rette for sosial kontakt.

Ikke noe for dagens eldregenerasjon, mener Hagen.

– Vi kan for lite om det, fra vi var yngre og burde lære om det.

Oddbjørn Hagen

Nestleder for demensforeningen i Nøtterøy og Tønsberg, og leder for eldrerådet i Tønsberg, Oddbjørn Hagen.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Hagen sier selv enkel teknologi kan være krevende når man ikke selv er oppvokst i den digitale verden.

– Jeg synes godt om at det gjøres forsøk med hjelpemidler, og synes mye er både spennende og bra, men for å få disse til å fungere, må brukerne sikkert være noe yngre enn dagens eldregenerasjon.

– Varme hender er viktig

Hagen tror ikke mange i hans generasjon klarer å ta i bruk hjelpemidlene.

– Når det gjelder ny teknologi, kan man kanskje lære det den ene dagen, men om det går en tid der du ikke bruker teknologien, er det fort å glemme det. Som sagt er ikke mange i min generasjon vant med den nye teknologien, sier 82-åringen.

Ingenting kan erstatte de varme hendene

Oddbjørn Hagen

Hagen har både PC og Skype, men sistnevnte bruker han ikke. Han tror flere eldre er redde for at ny teknologi skal erstatte den fysiske kontakten.

– Det er viktig og ikke glemme de varme hendene – den fysiske kontakten. Jeg tror nok dette er fremtiden, og at såkalte roboter kan komme til å ta over for noe av eldreomsorgen, men ingenting kan erstatte de varme hendene.

– Et spørsmål om økonomi

Leder av Vestfold fylkesstyre i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Anne-May Hogsnes, tror det hele er et spørsmål om økonomi.

– Jeg ser jo at det blir mer og mer teknologi kun for å spare penger og ansatte i kommunene, og det er jeg skeptisk til.

Den dagen jeg trenger tjenester og hjelp i hjemmet, ønsker jeg å snakke med et menneske

Anne May Hogsnes

Hogsnes sier mange eldre vil slite med å lære seg å bruke systemet.

– Hvordan tenker man seg dette? Skal alle ha det, eller er det kun forbeholdt dem som allerede mestrer teknologien, spør Hogsnes seg.

Selv om prosjektet er ment som en tilleggstjeneste og ikke skal erstatte menneskelig kontakt, er Hognes skeptisk til roboten som både har automatisk pilledispenser og falldetektor.

Anne-May Hogsnes

Anne- May Hogsnes i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Foto: privat

– Den dagen jeg trenger tjenester og hjelp i hjemmet, ønsker jeg å snakke med et menneske. Nå har det vært så mye i media om ensomhet. Det er mange ensomme mennesker, og de trenger kontakt med en person, ikke en dataskjerm, sier Hogsnes.

Forstår skepsisen

Rådgiver for helse – og sosial i Nøtterøy kommune, Renate Solstad sier hun forstår at noen er skeptiske til prosjektet.

– Jeg forstår at man kan tenke at dette utfordrer den menneskelige kontakten. Vår målsetting er økt trygghet og økt sosial kontakt med andre.

– Du sier at produktet ikke skal erstatte den menneskelige kontakten, men kun være en tilleggstjeneste. Vil dette fungere i praksis?

– Det gjenstår jo å se. Dette er et forskningsprosjekt, og vi har hatt en del testing nå hvor brukere har gitt tilbakemelding på blant annet hvor enkelt produktet er. Dette blir igjen utbedret på bakgrunn av tilbakemeldinger, så vil tiden vise om dette produktet gir økt trygghet og frihet til å leve livet sitt som de vil, sier Solstad.

Halvor Lindqvist og Renate Solstad, rådgivere i Nøtterøy kommune

Halvor Lindqvist og Renate Solstad, rådgivere i Nøtterøy kommune.

Foto: Aina Indreiten / NRK