Hopp til innhold

Skal fjerne radioaktivt avfall i Nome

Alt det radioaktive avfallet etter gruvevirksomheten i Nome skal fjernes. Men hvor avfallet skal flyttes er ennå ikke avklart.

Radioaktivt felt
Foto: Petter Melsom / NRK

I årevis kranglet Telemark fylkeskommune og Staten om hvem som hadde ansvaret for oppryddingen av de forurensede slagghaugene.

Da Staten tok ansvar, knyttet spenningen seg til om massene skulle sikres ved å bli tildekket der de ligger, eller fjernes.

Søve gruver utvant grunnstoffet niob fra bergarten søvitt i perioden 1951–1965. Produksjonen medførte en oppkonsentrasjon av radioaktivt uran og thorium som finnes naturlig i søvitt.

Les også:

Tre alternativer for avfallet

2500 kubikkmeter med slaggmasser skal enten fraktes til Sogn og Fjordane eller til godkjente deponier på Langøya i Vestfold. Det er også et alternativ å opprette et nytt deponi i fjellet i Nome.

– I tiltaksplanen nå så legger man opp til at all forurensning skal fjernes. Helt

konkret så betyr det at man graver opp forurensningen og får det opp i containere og frakter det til et godkjent deponi, hvor det nå enn måtte bli, sier miljøvernrådgiver Morten Ask Arnesen i Nome kommune til NRK.no

Saken fortsetter under bildet.

Morten Rask Arnesen

Miljørådgiver Morten Rask Arnesen sier at det er en spesiell jobb å flytte radioaktivt avfall

Foto: Petter Melsom / NRK


Ifølge tiltaksplanen skal oppryddingen foregå i to faser. Første fase består av oppgraving og transport av avfallet til et deponi godkjent av Statens strålevern.

Andre fase består av arbeidet i etterkant av massene er flyttet fra Søve til deponiet. Etter omfattende målinger kan området friskmeldes i 2016.

– Mange forholdsregler som må følges

Staten skal betale oppryddingen, og etter planen skal de forurensede massene fjernes i løpet av neste år.

– I alt snakker vi om 2500 kubikk med masse som skal kjøres vekk. Ikke avskrekkende mye, men i og med at det er spesielle masser så er det mange forholdsregler som må følges. Det er nok en spesiell jobb, sier Arnesen.

Miljøverndepartementet har laget en tiltaksplan som nå er ute til høring. Den skal endelig godkjennes av Statens strålevern. Planen inneholder tre forskjellige alternativer til hvor massene skal deponeres.

– To av mulighetene er i etablerte godkjente deponier, Langøya i Vestfold og Stangeneset i Sogn og Fjordane. Det tredje alternativet er en mulighet for å etablere en ny fjellhall, altså et nytt deponi lokalt i Nome, sier miljørådgiveren.

Ønsker ikke å lagre lokalt

Nome kommune ønsker ikke, ifølge rådmannen, at massene lagres i et nytt deponi lokalt i Nome. Årsaken er et ønske om å unngå forsinkelser i tidsplanen hvor oppryddingen skal være fullført i løpet av 2014. Hvis det blir aktuelt å vurdere å lagre avfallet lokalt vil det kreve omregulering, full konsekvensutredning og godkjenning som deponi.

Rådmannen ønsker helst at slaggmassene transporteres til Stangeneset i Sogn og Fjordane.

I tiltaksplanen nevnes tre mulige plasseringer for et lokalt deponi, ved Langen, Store Børten og ved Bøvann.

Ordfører Halvard Oppedal (Sp) i Gulen kommune i Sogn og Fjordane sier til NRK.no at han er positiv til å lagre avfallet så lenge det er plass og avfallet blir tatt hånd om på en sikker måte.

– Og så lenge det er innenfor lovverket selvfølgelig, og det føler vi oss veldig trygge på, sier han.