Thoriumgruve gir farlig stråling

Utvinning av thorium fra Fensfeltet i Telemark kan påføre folk i området så store doser radioaktiv stråling at det strider mot stråleloven. Det viser ny rapport fra Statens Strålevern.

Thorium

Fensfeltet i Telemark har Norges største forekomster av Thorium.

Foto: NRK

Farlig stråling

En ny rapport fra Statens Strålevern fastslår at gruvedrift på thorium i Fensfeltet i Telemark kan være i strid med stråleloven.

Årsaken er at folk i nærområdet kan bli utsatt for farlig store mengder radioaktiv stråling.

Kan stanse utvinning

Selskapet Thor Energy og andre selskaper har sikret seg rettigheter til å utvinne thorium i Fensfeltet.

Thor Energy har vurdert muligheten for å ta ut thoriumet for å bruke det som brensel i et norsk atomkraftverk. Rapporten fastslår at dette kan bli umulig å gjennomføre.

Knusende rapport

Rapporten viser at dagbrudd med utvinning av thorium kan føre til spredning av radioaktivt støv mot skole og boligområder. En lukket gruvedrift kan være farlig for arbeidere inne i gruven, som blir utsatt for radioaktiv stråling.

Også produksjon av thorium kan være farlig. Det er nødvendig å knuse stein fra gruven til pulver for å få ut thorium. Dette fører til fare for forurensning av radioaktivt støv.

Thoriumkart

Strålingskart over Fensfeltet. Jo rødere områder, jo sterkere naturlig stråling. Strålevernet er bekymret for at gruvedrift vil oppsamle og forsterke strålingen.

Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Radioaktive slagghauger

Steinknusingen fører også til radioaktive avfallsprodukter. - Kommersiell gruvedrift vil produsere radioaktivt avfall i form av løsmasser i slagghauger, skriver Strålevernet, som opplyser at det kan føre til spredning av radioaktivitet.

Strålevernet mener dette ”vil representere helse- og miljøutfordringer i områdene” hvor det bor folk.

Total belastning for høy

Folk i Ulefoss i Nome kommune i Telemark bor ved og i det radioaktive Fensfeltet. Den radioaktive strålingen her er høyere enn det folk i resten av landet utsettes for. Flere boligfelt er utsatt for radon-stråling, som kan gi lungekreft.

I tillegg er avfall fra den tidligere gruvedriften ved Søve gruver i Nome samlet i store radioaktive slagghauger, der bakgrunns-strålingen er 40 ganger høyere enn vanlig.

Strålevernet sier at hvis man på toppen av dette setter i gang gruvedrift som gir ytterligere radioaktiv forurensning, så kan den ”totale strålingsbelastningen av lokalmiljøet og lokalbefolkningen” bli for høy.

Thorium

Thorium fra Fensfeltet er foreslått brukt i atomkraftverk. En mulig plassering er her i Bamble kommune.

Foto: Foto/Grafikk:Nils Martin Brandvik / NRK

Forbyr farlig stråling

Strålingen kan til sammen bli høyere enn det som er forsvarlig, og vil da være i strid med flere av de viktigste paragrafene i strålevernloven.

Siden Statens Strålevern skal sikre at ingen i Norge utsettes for farlig radioaktiv stråling, vil de etter en totalvurdering kunne forby gruvedrift på thorium.

Ikke overraskende

Regiongeolog Sven Dahlgren er trolig Norges fremste ekspert på Fensfeltet. Han sier til NRK Brennpunkt at en utvinning av radioaktivt thorium vil bli svært vanskelig og neppe tillatt i Norge idag.

– Dette kan ikke gjøres av mennesker, men må gjøres av roboter. Gruvedrift på thorium vil også innebære store helse- og miljømessige utfordringer for lokalsamfunnet, sier Dahlgren, som mener dette må undersøkes nærmere.