Hopp til innhold

– Vi trener på skoleangrep

200 personer fra politiet, ambulansetjenesten og brannvesenet har de siste to ukene vært i Stavern og trent på situasjoner som innebærer pågående livstruende vold.

Øvelse i Stavern

STOR ØVELSE: Det har vært hektisk aktivitet på Justissektorens øvings- og kompetansesenter (JKØ) i Stavern de siste to ukene.

Foto: Thomas Mikalsen, Politihøgskolen

Kurset, som har foregått i Stavern, er første del av en nasjonal felles opplæring for alle tre nødetatene i prosedyren for PLIVO (pågående livstruende vold), og er et samarbeid mellom Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

De 200 personen som er kurset disse ukene skal nå kurse sine arbeidskollegaer. Målet er at alt innsatspersonell fra alle nødetater over hele landet skal ha gjennomført opplæring innen sommeren 2016.

Må yte rask hjelp

Skoleangrepet som kostet tre menneskeliv i Trollhättan i Sverige torsdag var det først i sitt slag i vårt naboland, og rystet hele Norden. I 2011 ble hele Europa rystet av terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya.

Øvelse i Stavern

MANGE INVOLVERT: 200 personer fra de tre nødetatene har deltatt på øvelsen i Stavern.

Foto: Thomas Mikalsen, Politihøgskolen

Det er tydelig at de Nordiske landene, som sees på som trygge også trenger god kompetanse til å håndtere slike hendelser.

– Dette er kritiske hendelser hvor publikums liv står i fare, hvor gjerningspersonen bærer skytevåpen eller annet farlig redskap som utgjør et stort skadepotensialet. Vi kurses da i hvordan vi kan yte rask hjelp til publikum.

Det sier politibetjent Line Andresen Olstad, som er fagansvarlig på Politihøgskolen for pågående livstruende vold. Hun forteller videre at de i løpet av disse ukene har trent på nøyaktig samme scenario som fant sted i Sverige torsdag.

– Når vi gjennomfører slike øvelser hvor alle nødetater er til stede lærer vi hvordan vi kan samarbeide på best mulig måte, sier Olstad.

Hun mener det er nyttig for de ulike nødetatene å kjenne hverandres rutiner og handlingsmønstre ved slike hendelser. Når en er samkjørte så vil alt ta mindre tid, noe som begrenser skade hos publikum.

Bedre rustet

Det nye digitale nødnettet som nå er i ferd med og etableres over hele landet gjør også jobben lettere når det kommer til samarbeidet nødetatene imellom.

– Det er helt klart tidsbesparende når alle får beskjeden samtidig. Da blir situasjonsbildet likt, og vi kan komme med tidskritisk informasjon til hverandre via nødnett, sier Olstad.

Hvor mye sterkere rustet står nødetatene nå sammenlignet med i 2011?

– Alt det vi driver med nå gjør at vi står sterkere rustet, avslutter Olstad.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Åpner pakke fra Temu

Vil billigvarer til livs etter giftfunn: – De bør stanses på grensa